Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2019/S 133-326933

Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes afdelinger på sygehusene med lægemidler, ønsker Amgros at indgå rammeaftale for det i afsnit II.2.4 angivne lægemiddel. Rammeaftalen er ikke-eksklusive. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusafdelingerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftale.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 06-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326933-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (08-07-2019)

Lægemidler 2019/S 129-315742

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315742-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes afdelinger på sygehusene med lægemidler, ønsker Amgros at indgå rammeaftale for det i afsnit II.2.4 angivne lægemiddel. Rammeaftalen er ikke-eksklusive. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusafdelingerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftale.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 06-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315742-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse