Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedspladsen, Randers

Tilbudsgiverne opfordres til at afgive tilbud på udbuddet af boligprojektet i forbindelse med opførelsen af Markedspladsen i Randers.

For at imødekomme bygherrens krav og ønsker bedst muligt, udbydes opgaven som hovedentreprise af boligforeningen Domea.

Arbejdet forventes udført i perioden fra februar 2020 til d. 10. maj 2021.

Udbuddet gennemføres i henhold til tilbudsloven som begrænset licitation med forudgående prækvalifikation.

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandler etablering af to boligblokke, benævnt efterfølgende som punkthus og længehus samt renovering af eksisterende parkeringskælder.

Bygningerne etableres på Matr. nr. 1030 Randers Bygrunde og grund størrelsen er på 1951 m2.
Punkthus areal er på ca. 1.539 m2 og indeholder 17 lejligheder fordelt på Kælder 57 m2, Parterra 197 m2,

Stueplan 257 m2, 1. salsplan 257 m2, 2. salsplan 257 m2, 3. salsplan 257 m2, 4. salsplan 257 m2.
Længehus areal er på ca. 1.585 m2 og indeholder 15 lejligheder fordelt på Port 67 m2, Stueplan 321 m2, 1. salsplan 399 m2, 2. salsplan 399 m2, 3. salsplan 399 m2.

Parkeringskælder inkl. depotrum er på 387 m2.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-07-2019)
Titel Markedspladsen, Randers
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tilbudsgiverne opfordres til at afgive tilbud på udbuddet af boligprojektet i forbindelse med opførelsen af Markedspladsen i Randers.

For at imødekomme bygherrens krav og ønsker bedst muligt, udbydes opgaven som hovedentreprise af boligforeningen Domea.

Arbejdet forventes udført i perioden fra februar 2020 til d. 10. maj 2021.

Udbuddet gennemføres i henhold til tilbudsloven som begrænset licitation med forudgående prækvalifikation.

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandler etablering af to boligblokke, benævnt efterfølgende som punkthus og længehus samt renovering af eksisterende parkeringskælder.

Bygningerne etableres på Matr. nr. 1030 Randers Bygrunde og grund størrelsen er på 1951 m2.
Punkthus areal er på ca. 1.539 m2 og indeholder 17 lejligheder fordelt på Kælder 57 m2, Parterra 197 m2,

Stueplan 257 m2, 1. salsplan 257 m2, 2. salsplan 257 m2, 3. salsplan 257 m2, 4. salsplan 257 m2.
Længehus areal er på ca. 1.585 m2 og indeholder 15 lejligheder fordelt på Port 67 m2, Stueplan 321 m2, 1. salsplan 399 m2, 2. salsplan 399 m2, 3. salsplan 399 m2.

Parkeringskælder inkl. depotrum er på 387 m2.
Deadline 15-08-2019 kl. 16.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale kan findes på ibinder.dk fra d. 23. august 2019. Prækvalificerede tilbudsgivere vil få direkte link til udbudsmaterialet.
Ordregiver Domea
Udvælgelseskriterier Til vurdering af ansøgerne skal der i ansøgningen vedlægges nedenstående.
Kontaktoplysninger på hovedentreprenøren der søger prækvalifikation herunder, navn på kontaktperson, adresse, email, telefonnummer.
Økonomiske nøgletal:
Økonomiske nøgletal for de sidste 3 regnskabsår herunder

- Entreprenørens egenkapital
o Minimumskrav til egenkapital gennem de sidste 3 regnskabsår: 3.0 mio. kr./år
- Entreprenørens omsætning
o Minimumskrav til omsætning gennem de sidste 3 regnskabsår: 35 mio. kr./år

Teknisk Kapacitet:
- Der skal vedlægges minimum 3 og maksimum 10 referencer af tilsvarende projekter, der er udført indenfor de sidste 5 år. (Igangværende projekter accepteres dog skal de være afsluttet senest dec. 2019)

- En beskrivelse af projektorganisationen, herudover skal der minimum vedlægges CV for projektleder, entrepriseleder og byggeleder – Maksimalt 1 A4 side pr. person. Samme person må gerne varetage flere roller.

o Minimumskrav: Den tilbudte projektleder skal have min. 5 års erfaring med projektledelse fra byggepladser.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:
1)Navn på bygherre og kontaktoplysninger
2)Udførelsestidspunkt
3)Entrepriseform
4)Entreprisesum
5)Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven, opgavens omfang og entreprisesummen opdelt i egenproduktion og underentreprise.
6)Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Der vil blive udvalgt 5 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder minimumskravene.
Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud.
De ansøgere der opfylder minimumskravene vil blive vurderet ud fra nedenstående udvælgelseskriterie:

- En vurdering af ansøgers tekniske kapacitet

Ved vurderingen af ansøgernes Teknisk kapacitet vil bygherrerne lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med bygge og anlægsopgaver i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang.

c) I bedømmelsen vil det blive tillagt positiv vægt, at tilbudsgiver demonstrerer en hensigtsmæssig og effektiv projektorganisation, som indeholder klare og logiske kompetenceforhold, ansvarsforhold og kommunikationsveje, samt tilstrækkelig faglig bredde til at kunne gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven. Der lægges vægt på, at de tilbudte medarbejderes erfaringer og kompetencer passer til de tildelte roller på projektet.

Kriterierne a-c vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

Prækvalifikationsansøgningens oplysninger vil være bindende i forbindelse med afgivelse af tilbud. Det betyder bl.a. at bygherre, i udførelsen, vil stille krav om at der anvendes de medarbejdere der angives i prækvalifikationsansøgningen.

Ansøgningen sendes som én samlet PDF fil til sunea@ramboll.com
Adresse Sønderbrogade 34
7100
Vejle
WWW: www.domea.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sune Abel
Kontakt E-mail: sunea@ramboll.com
Telefon: +45 51611975
Modtagers firmanavn Rambøll Danmark
Adresse for modtagelse af tilbud sunea@ramboll.com