Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kortlægning af nyeste viden om biobaseret og bionedbrydeligt plast

Med den nationale plastikhandlingsplan fra december 2018 samt den efterfølgende politiske enighed af 30. januar 2019, har Danmark fået en konsolideret plan for indsatsen inden for plastik. Ifølge planens initiativ nr. 23 skal der opbygges viden om fordele og ulemper ved bioplast. Formålet med projektet er at afdække de miljømæssige- og samfundsøkonomiske konsekvenser som et stigende forbrug af biobaseret plastik i stedet for fossiltbaseret plastik medfører. Ydermere er formålet, at kortlægge bionedbrydelig plastiks bionedbrydelighed under danske forhold samt både biobaseret og bionedbrydeligt plastiks affaldshåndteringsmuligheder i relation til eksisterende danske forhold. Projektet skal belyse nyeste viden om biobaseret og bionedbrydeligt plastik samt kortlægge det eksisterende danske og international marked for råvarer, plastik, anvendelse og affaldshåndtering.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-07-2019)
Titel Kortlægning af nyeste viden om biobaseret og bionedbrydeligt plast
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Med den nationale plastikhandlingsplan fra december 2018 samt den efterfølgende politiske enighed af 30. januar 2019, har Danmark fået en konsolideret plan for indsatsen inden for plastik. Ifølge planens initiativ nr. 23 skal der opbygges viden om fordele og ulemper ved bioplast. Formålet med projektet er at afdække de miljømæssige- og samfundsøkonomiske konsekvenser som et stigende forbrug af biobaseret plastik i stedet for fossiltbaseret plastik medfører. Ydermere er formålet, at kortlægge bionedbrydelig plastiks bionedbrydelighed under danske forhold samt både biobaseret og bionedbrydeligt plastiks affaldshåndteringsmuligheder i relation til eksisterende danske forhold. Projektet skal belyse nyeste viden om biobaseret og bionedbrydeligt plastik samt kortlægge det eksisterende danske og international marked for råvarer, plastik, anvendelse og affaldshåndtering.
Deadline 01-08-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
19500000-1 - Gummi- og plastmaterialer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Frederikke Madsen
Kontakt E-mail: frbma@mst.dk
Telefon: +45 21131451
Modtagers firmanavn Miljøstyrelsen
Adresse for modtagelse af tilbud Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C