Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernvarme (indenbys) 2019/S 128-314715

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omhandler indgåelse af rammeaftale på levering af fjernvarmeunits til boliger for Næstved Fjernvarme A.m.b.A. Leverancen af fjernvarmeunits estimeres til ca. 200 årligt. Rammeaftalens løbetid angives til 1 år med mulig forlængelse om til 8 år.

Læs mere
Ordregiver Næstved Fjernvarme A.m.b.A
Deadline 16-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314715-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed