Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2019/S 166-406789

Kort beskrivelse

Kolding Kommune vil udbyde vask og leje af arbejdsbeklædning.

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende afdelinger i Kolding Kommune:

- Seniordrift (1 414 personaler),

- Tandplejen (67 personaler),

- Køkkener (74 personaler).

- Teknisk Service hos senior (13 personaler)

Der er tale om tøj til i alt 1 572 personaler, fordelt på 23 adresser.

Udbuddet gennemført som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud.

Læs mere
Ordregiver Kolding Kommune
Deadline 27-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406789-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (05-07-2019)

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2019/S 128-313198

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313198-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Kolding Kommune vil udbyde vask og leje af arbejdsbeklædning.

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende afdelinger i Kolding Kommune:

- Seniordrift (1 414 personaler),

- Tandplejen (67 personaler),

- Køkkener (74 personaler).

- Teknisk Service hos senior (13 personaler).

Der er tale om tøj til i alt 1 572 personaler, fordelt på 23 adresser.

Udbuddet forventes gennemført som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud.

Udbuddet forventes offentliggjort ultimo august eller primo september 2019.

Kolding Kommune vil gerne forinden sikre sig kvaliteten af udbudsmaterialet og sender derfor væsentlige dele af udbudsmaterialet i høring.

Høringsmaterialet består af følgende:

- Udkast - Udvælgelseskriterier/egnethed,

- Udkast - Tildelingskriterier,

- Udkast - Kravspecifikation,

- Udkast – Tilbudsliste.

Læs mere
Ordregiver Kolding Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313198-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse