Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 129-316322

Kort beskrivelse

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at få udviklet og købe op til 3 (tre) Motorredningsbåde (MRB), inklusiv service- og vedligehold, der kan foretage Search- and Rescue

(SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark.

MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed.

En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en bådkonstruktion, der ikke findes på markedet i dag, og FMI har forudset, at det er nødvendigt at anvende såvel nye som innovative konstruktionsløsninger. FMI ønsker derfor at indgå et Innovationspartnerskab med én enkelt leverandør, der er i stand til at udvikle den nye, innovative konstruktion og bygge fartøjerne.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316322-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (05-07-2019)

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 128-312774

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312774-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at få udviklet og købe op til 3 (tre)

Motorredningsbåde (MRB), inklusiv service- og vedligehold, der kan foretage Search- and Rescue

(SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark.

MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt

Højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed.

En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en bådkonstruktion, der ikke findes på markedet i dag, og FMI har forudset, at det er nødvendigt at anvende såvel nye som innovative konstruktionsløsninger. FMI ønsker derfor at indgå et Innovationspartnerskab med én enkelt leverandør, der er i stand til at udvikle den nye, innovative konstruktion og bygge fartøjerne.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312774-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter