Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2020/S 095-226304

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter levering og vedligeholdelse af polarredningsflåder med en kapacitet på 25 personer inklusiv nødvendige backup-systemer samt tilhørende tjenesteydelser, herunder eftersyn, service og vedligeholdelse. Rammeaftalen indeholder både levering af polarredningsflåder og backup-systemer samt efterfølgende eftersyn, service og vedligeholdelse af polarredningsflåder og backup-systemer samt levering af brugsdele, der indgår i eftersyn, service og vedligeholdelse samt nødpakke. Det er nødvendigt, at Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer opfylder Polar Code, hvad angår kollektive redningsmidler (redningsflåder).

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Deadline 25-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226304-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (05-07-2019)

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 128-312147

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312147-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) planlægger at udbyde en rammeaftale for anskaffelse af Polar Redningsflåder. I den forbindelse ønsker FMI at opnå et kendskab til markedet for anskaffelsen.

Formålet med markedsundersøgelsen er at indsamle viden omkring markedet, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af kravspecifikationen og valg af udbudsstrategi.

Undersøgelsen består af et Coverletter indeholdende spørgsmål, samt en foreløbig KravSpecifikation til kommentering.

Der ønskes svar senest 9.8.2019.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312147-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse