Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 127-309758

Kort beskrivelse

Udbudet vedrører udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver, reparation og mindre ombygninger inden for nedenstående 11 fagområder på/ved Odense Kommunes bygninger. For kloakarbejder gælder desuden, at der skal udføres kloakarbejder for Odense Havn (Lindø port of Odense).

El

Glasarbejder

Gulvarbejder

Kloakarbejder

Malerarbejder

Murer

Tagarbejder

Tømrer- og Snedkerarbejde

Ventilationsservice

VVS-arbejder

Fraflytning

Visse opgaver indenfor de 11 fagområder, herunder større opgaver, er undtaget Rammeaftalerne, jf. Rammeaftalens § 7. Opgaver, der overstiger de fastsatte beløbsgrænser, men er under 3. mio. DKK, vil som udgangspunkt blive indgået gennem Ordregivers leverandørportal, Comdia. For at kunne byde på disse opgaver, skal leverandøren være registreret på leverandørlisten (https://www.comdia.com/odensekommune/offentligleverandoer.aspx).

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Deadline 19-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309758-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse