Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udskiftning af støjskærme langs Viby Ringvej – Offentlig licitation

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, Anlæg og Drift ønsker tilbud på ’Udskiftning af støjskærme langs Viby Ringvej’.
Udbuddet omfatter:
• Rydning og fjernelse af hæk
• Nedrivning og fuldstændig fjernelse af eksisterende støjskærm inkl. fundamenter (område 1 og 4)
• Projektering, levering og opsætning af ny støjskærm (område 1 og 4)
• Option for udførelse af ny støjskærm i område 2 og 3 (tilsvarende ydelser som område 1 og 4)
Der henvises til bilag 2, Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag for en nærmere beskrivelse af projektets omfang.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2019)
Titel Udskiftning af støjskærme langs Viby Ringvej – Offentlig licitation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, Anlæg og Drift ønsker tilbud på ’Udskiftning af støjskærme langs Viby Ringvej’.
Udbuddet omfatter:
• Rydning og fjernelse af hæk
• Nedrivning og fuldstændig fjernelse af eksisterende støjskærm inkl. fundamenter (område 1 og 4)
• Projektering, levering og opsætning af ny støjskærm (område 1 og 4)
• Option for udførelse af ny støjskærm i område 2 og 3 (tilsvarende ydelser som område 1 og 4)
Der henvises til bilag 2, Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag for en nærmere beskrivelse af projektets omfang.
Deadline 15-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet er laveste pris.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9dfa3104-af6a-4a35-9dd5-0589a587f015/homepage
Ordregiver Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, Anlæg og Drift
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud aflevere en udfyldt og underskrevet tro-og loveerklæring om, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
Adresse Karen Blixens Boulevard 7
8220
Brabrand
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Vibeke Pedersen
Kontakt E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefon: +45 41855831
Modtagers firmanavn Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, Anlæg og Drift
Adresse for modtagelse af tilbud Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand