Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering vedrørende projekt om NOx-snyd med lastbiler - udvikling af kontrolmetoder

Miljøstyrelsen annoncerer hermed projekt om NOx-snyd med lastbiler – udvikling af kontrolmetoder.
Dette projekt er en del af Klima- og luftaftalen, der blev lanceret i 2018. Heri blev der taget initiativ til at styrke indsatsen mod snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr. Som led i aftalen blev det besluttet, at indsatsen blandt andet skal omfatte udvikling og implementering af kontrolmetoder og værktøjer, som kan anvendes til brug for håndhævelsen af reglerne om køretøjers (primært lastbilers) udledning af luftforurenende stoffer.

I dette projekt om snyd med forureningsbegrænsende udstyr, skal det undersøges, hvorvidt målinger fortaget med stationær Remote Sensing-teknikken kan anvendes som mistankegrundlag for en videre kontrol af de enkelte køretøjer (primært lastbiler), Formålet er at forbedre håndhævelsen af regler om anvendelse af partikel- og NOx-rensningsudstyr, så snyd minimeres.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-07-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-07-2019)
Titel Annoncering vedrørende projekt om NOx-snyd med lastbiler - udvikling af kontrolmetoder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen annoncerer hermed projekt om NOx-snyd med lastbiler – udvikling af kontrolmetoder.
Dette projekt er en del af Klima- og luftaftalen, der blev lanceret i 2018. Heri blev der taget initiativ til at styrke indsatsen mod snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr. Som led i aftalen blev det besluttet, at indsatsen blandt andet skal omfatte udvikling og implementering af kontrolmetoder og værktøjer, som kan anvendes til brug for håndhævelsen af reglerne om køretøjers (primært lastbilers) udledning af luftforurenende stoffer.

I dette projekt om snyd med forureningsbegrænsende udstyr, skal det undersøges, hvorvidt målinger fortaget med stationær Remote Sensing-teknikken kan anvendes som mistankegrundlag for en videre kontrol af de enkelte køretøjer (primært lastbiler), Formålet er at forbedre håndhævelsen af regler om anvendelse af partikel- og NOx-rensningsudstyr, så snyd minimeres.
Deadline 24-07-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Englandsgade 25
4000
Odense
CPV kode 71621000-7 - Tekniske undersøgelser eller rådgivning
90721000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Paizeh Damidej
Kontakt E-mail: padam@mst.dk
Telefon: +45 30541940
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[11-07-2019 16:12:30]
Der er uploadet et nyt bilag 2 - Kontraktudkast, da der var brugt en forkert skabelon. Gamle bilag 2 er slettet.

Åbn tidligere version 02-07-2019 Luk tidligere version 02-07-2019
Titel Annoncering vedrørende projekt om NOx-snyd med lastbiler - udvikling af kontrolmetoder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen annoncerer hermed projekt om NOx-snyd med lastbiler – udvikling af kontrolmetoder.
Dette projekt er en del af Klima- og luftaftalen, der blev lanceret i 2018. Heri blev der taget initiativ til at styrke indsatsen mod snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr. Som led i aftalen blev det besluttet, at indsatsen blandt andet skal omfatte udvikling og implementering af kontrolmetoder og værktøjer, som kan anvendes til brug for håndhævelsen af reglerne om køretøjers (primært lastbilers) udledning af luftforurenende stoffer.

I dette projekt om snyd med forureningsbegrænsende udstyr, skal det undersøges, hvorvidt målinger fortaget med stationær Remote Sensing-teknikken kan anvendes som mistankegrundlag for en videre kontrol af de enkelte køretøjer (primært lastbiler), Formålet er at forbedre håndhævelsen af regler om anvendelse af partikel- og NOx-rensningsudstyr, så snyd minimeres.
Deadline 24-07-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Englandsgade 25
4000
Odense
CPV kode 71621000-7 - Tekniske undersøgelser eller rådgivning
90721000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Paizeh Damidej
Kontakt E-mail: padam@mst.dk
Telefon: +45 30541940