Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger 2019/S 131-322794

Kort beskrivelse

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

Udbuddet vedrører nyopførelse af nyt domicil på i alt ca. 10 000 kvm samt udearealer til parkering, oplagsplads m.v. Projektet omfatter ca. 5 000 kvm kontorbygning i 4 plan og ca. 5 000 kvm drifts- og servicebygning i et plan til værksteder, lager m.v.

Med opførelse af et nyt domicil samles en række af Aarhus Vands funktioner, som hidtil har ligget adskilt. Projektet skal i sin udformning bidrage til at skabe sammenhæng, intern vidensdeling og innovation i den samlede virksomhed.

Projektet udbydes i totalentreprise med partnering på grundlag af et byggeprogram. Aarhus Vand vil med vinderen af udbuddet udvikle projektet med udgangspunkt i byggeprogrammet. Projektet skal gennemføres inden for en fastsat budgetramme, med en økonomistyring baseret på åben økonomi og fuld transparens i alle faser.

Der henvises til udbudsmaterialet for uddybende beskrivelse.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil
Deadline 16-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322794-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (02-07-2019)

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger 2019/S 125-306812

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306812-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

Udbuddet vedrører nyopførelse af nyt domicil på i alt ca. 10 000 kvm samt udearealer til parkering, oplagsplads m.v. Projektet omfatter ca. 5 000 kvm kontorbygning i 4 plan og ca. 5 000 kvm drifts- og servicebygning i et plan til værksteder, lager m.v.

Med opførelse af et nyt domicil samles en række af Aarhus Vands funktioner, som hidtil har ligget adskilt. Projektet skal i sin udformning bidrage til at skabe sammenhæng, intern vidensdeling og innovation i den samlede virksomhed.

Projektet udbydes i totalentreprise med partnering på grundlag af et byggeprogram. Aarhus Vand vil med vinderen af udbuddet udvikle projektet med udgangspunkt i byggeprogrammet. Projektet skal gennemføres inden for en fastsat budgetramme, med en økonomistyring baseret på åben økonomi og fuld transparens i alle faser.

Der henvises til udbudsmaterialet for uddybende beskrivelse.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil
Deadline 16-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306812-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed