Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 125-305632

Kort beskrivelse

Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg har til hensigt, at indgå kontrakt med Abbott Laboratories A/S om opgradering af eksisterende Architect analyseudstyr til Alinity-serien. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ønsker at fortsætte med nuværende præanalytiske moduler, transportsystem, middleware og lagerstyringssystem anskaffet i 2013, indtil et samlet udbud for alle Region Syddanmarks sygehuslaboratorier gennemføres. Det betyder, at det eksisterende transportsystem inklusive centrifuger, storagemodul, aliquoter og andre præanalytiske moduler forbliver uændret. HBA1C-, koagulations- samt hæmatologianalyseudstyr, som allerede er tilsluttet både gennem nuværende middleware og det eksisterende transportsystem, forbliver uændret. Se endvidere punkt II.2.4.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Medicoteknik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305632-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed