Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 244-600307

Kort beskrivelse

SKI er en indkøbscentral og udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende indkøb af brændstof og fyringsolie benævnt ”50.85 Brændstof og fyringsolie".

Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer,

- Delaftale 2 - Levering af brændstof og fyringsolie,

- Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende,

- Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende.

Rammeaftalen indgås mellem SKI og leverandøren. SKI’s kunder, der er angivet i bilag A til rammeaftalen, er oprindelige parter på rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 19-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600307-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (22-11-2019)

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 226-553454

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553454-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI er en indkøbscentral og udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende indkøb af brændstof og fyringsolie benævnt ”50.85 Brændstof og fyringsolie".

Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer,

- Delaftale 2 - Levering af brændstof og fyringsolie,

- Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende,

- Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende.

Rammeaftalen indgås mellem SKI og leverandøren. SKI’s kunder, der er angivet i bilag A til rammeaftalen, er oprindelige parter på rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline 19-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553454-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (02-07-2019)

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 125-304771

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304771-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale vedrørende brændstof og fyringsolie (50.85) ved et offentligt udbud.

Den kommende 50.85 Brændstof og fyringsolie forventes opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: Tankkort til tankstationer,

- Delaftale 2: Levering af brændstof og fyringsolie,

- Delaftale 3: Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende,

- Delaftale 4: Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende (CO2 reducerende).

Staten som helhed er forpligtet til at anvende aftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017. Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. SKI's øvrige kunder vil kunne anvende rammeaftalen frivilligt.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på det kommende udbud, samt for at gøre opmærksom på, at SKI afholder teknisk dialog via platformen Ethics fra den 17.6.2019 og løber til den 3.7.2019 kl. 13:00.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304771-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse