Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 125-304771

Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale vedrørende brændstof og fyringsolie (50.85) ved et offentligt udbud.

Den kommende 50.85 Brændstof og fyringsolie forventes opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: Tankkort til tankstationer,

- Delaftale 2: Levering af brændstof og fyringsolie,

- Delaftale 3: Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende,

- Delaftale 4: Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende (CO2 reducerende).

Staten som helhed er forpligtet til at anvende aftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017. Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. SKI's øvrige kunder vil kunne anvende rammeaftalen frivilligt.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på det kommende udbud, samt for at gøre opmærksom på, at SKI afholder teknisk dialog via platformen Ethics fra den 17.6.2019 og løber til den 3.7.2019 kl. 13:00.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304771-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse