Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kransporsforlængelse, (Portalkranspor, Lindø)

Arbejdet omfatter i grove træk:

Jordarbejde:
- Udgravning for pæleramning
- Udgravning for konstruktioner
- Fjernelse af eksisterende rørledning i kanal inkl. opgravning og bortskaffelse.
- Rørlægning af kanalen
- Alt materiel for sikring af udgravning langs kanter mod nedskridning og kollaps.
- Udgravning for, udlægning af og reetablering efter trækrør for terrænbelysning inkl. brønde
- Tørholdelse af udgravninger vha. dykpumper, ført til afløb

Pælearbejde:
- Levering af jernbetonpæle
- Afsætning, lodning/vinkling
- Nedramning inklusive prøveramning
- Eventuel efterramning af hævede pæle
- Registrering af rammeforløb
- Efterramning med PDA-måling og beregning af tryk- og trækbæreevne herudfra
- Kapning af pæle

Betonarbejde:
- Kontrolopmåling af eksisterende kranbaner, kranskinner, bufferstop, stålværn og
mekaniske endestop.
- Renselag
- Forlængelse af kranbanebjælker (inkl. levering og montering af armering samt montage
og indstøbning af indstøbningsdele)
- 4 nye forriglingspunkter
- Demontage af 2 eksisterende bufferstop og støbning af 2 nye.
- Fundamenter for transpondere
- Fundamenter for værn ved rørlægning af kanal
- Fundamenter for værn ved forriglinger
- Fundamenter for mekaniske endestop
- Fundamenter for de kraftige dele udføres ø400 x 1200 mm.
- Fundamenter for de tynde dele udføres 0,8 x 14 x 1,2 m.
- Fundamenter for kabelkanal over jorden
- Fundamenter for nedgravet kabelkanal
- Kontrol af de fremstillede konstruktioner inkl. kontrolopmåling.

Stålarbejde:
- Levering og montering af neopren under kranskinne
- Levering af alle indstøbningsdele til betonkonstruktionerne:
- Levering, montering og sammensvejsning af kranskinner og klemplader inkl. jording
- Demontering, opbevaring og genmontering af værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af nye værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af værn ved forriglinger
- Levering og montering af mekaniske endestop
- Levering og montering af kabelkanal over jorden
- Levering af indstøbningsdele til nedgravet kabelkanal
- Kontrolindmåling af alle indstøbningsdele

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-08-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-08-2019)
Titel Kransporsforlængelse, (Portalkranspor, Lindø)
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet omfatter i grove træk:

Jordarbejde:
- Udgravning for pæleramning
- Udgravning for konstruktioner
- Fjernelse af eksisterende rørledning i kanal inkl. opgravning og bortskaffelse.
- Rørlægning af kanalen
- Alt materiel for sikring af udgravning langs kanter mod nedskridning og kollaps.
- Udgravning for, udlægning af og reetablering efter trækrør for terrænbelysning inkl. brønde
- Tørholdelse af udgravninger vha. dykpumper, ført til afløb

Pælearbejde:
- Levering af jernbetonpæle
- Afsætning, lodning/vinkling
- Nedramning inklusive prøveramning
- Eventuel efterramning af hævede pæle
- Registrering af rammeforløb
- Efterramning med PDA-måling og beregning af tryk- og trækbæreevne herudfra
- Kapning af pæle

Betonarbejde:
- Kontrolopmåling af eksisterende kranbaner, kranskinner, bufferstop, stålværn og
mekaniske endestop.
- Renselag
- Forlængelse af kranbanebjælker (inkl. levering og montering af armering samt montage
og indstøbning af indstøbningsdele)
- 4 nye forriglingspunkter
- Demontage af 2 eksisterende bufferstop og støbning af 2 nye.
- Fundamenter for transpondere
- Fundamenter for værn ved rørlægning af kanal
- Fundamenter for værn ved forriglinger
- Fundamenter for mekaniske endestop
- Fundamenter for de kraftige dele udføres ø400 x 1200 mm.
- Fundamenter for de tynde dele udføres 0,8 x 14 x 1,2 m.
- Fundamenter for kabelkanal over jorden
- Fundamenter for nedgravet kabelkanal
- Kontrol af de fremstillede konstruktioner inkl. kontrolopmåling.

Stålarbejde:
- Levering og montering af neopren under kranskinne
- Levering af alle indstøbningsdele til betonkonstruktionerne:
- Levering, montering og sammensvejsning af kranskinner og klemplader inkl. jording
- Demontering, opbevaring og genmontering af værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af nye værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af værn ved forriglinger
- Levering og montering af mekaniske endestop
- Levering og montering af kabelkanal over jorden
- Levering af indstøbningsdele til nedgravet kabelkanal
- Kontrolindmåling af alle indstøbningsdele
Annonceret 01-07-2019 kl. 15.00
Deadline 23-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_lpo_dk/Egql_kkXbDlCibRqgTUoeO0BgDEbcO7Uv7B2w6AD2CHPwA?e=Ak0Tal
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Michael Gudmundsson
Kontakt E-mail: mg@lpo.dk
Telefon: +45 22944416
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[11-07-2019 12:44:15]
Rettelsesbrev nr. 1 er uploadet i mappen rettelsesbreve d.11.07.2019
[11-07-2019 12:52:16]
Det præciseres at rettelsesbrev nr. 1 skulle have heddet rettelsesblad nr. 1.
[24-07-2019 13:18:45]
Rettelsesblad nr. 2 uploadet d.24.07.2019
[31-07-2019 10:07:11]
Rettelsesblad nr. 3 uploadet d.31.07.2019
[13-08-2019 08:53:23]
Rettelsesblad nr. 4 uploadet d. 13.08.2019

Åbn tidligere version 31-07-2019 Luk tidligere version 31-07-2019
Titel Kransporsforlængelse, (Portalkranspor, Lindø)
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet omfatter i grove træk:

Jordarbejde:
- Udgravning for pæleramning
- Udgravning for konstruktioner
- Fjernelse af eksisterende rørledning i kanal inkl. opgravning og bortskaffelse.
- Rørlægning af kanalen
- Alt materiel for sikring af udgravning langs kanter mod nedskridning og kollaps.
- Udgravning for, udlægning af og reetablering efter trækrør for terrænbelysning inkl. brønde
- Tørholdelse af udgravninger vha. dykpumper, ført til afløb

Pælearbejde:
- Levering af jernbetonpæle
- Afsætning, lodning/vinkling
- Nedramning inklusive prøveramning
- Eventuel efterramning af hævede pæle
- Registrering af rammeforløb
- Efterramning med PDA-måling og beregning af tryk- og trækbæreevne herudfra
- Kapning af pæle

Betonarbejde:
- Kontrolopmåling af eksisterende kranbaner, kranskinner, bufferstop, stålværn og
mekaniske endestop.
- Renselag
- Forlængelse af kranbanebjælker (inkl. levering og montering af armering samt montage
og indstøbning af indstøbningsdele)
- 4 nye forriglingspunkter
- Demontage af 2 eksisterende bufferstop og støbning af 2 nye.
- Fundamenter for transpondere
- Fundamenter for værn ved rørlægning af kanal
- Fundamenter for værn ved forriglinger
- Fundamenter for mekaniske endestop
- Fundamenter for de kraftige dele udføres ø400 x 1200 mm.
- Fundamenter for de tynde dele udføres 0,8 x 14 x 1,2 m.
- Fundamenter for kabelkanal over jorden
- Fundamenter for nedgravet kabelkanal
- Kontrol af de fremstillede konstruktioner inkl. kontrolopmåling.

Stålarbejde:
- Levering og montering af neopren under kranskinne
- Levering af alle indstøbningsdele til betonkonstruktionerne:
- Levering, montering og sammensvejsning af kranskinner og klemplader inkl. jording
- Demontering, opbevaring og genmontering af værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af nye værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af værn ved forriglinger
- Levering og montering af mekaniske endestop
- Levering og montering af kabelkanal over jorden
- Levering af indstøbningsdele til nedgravet kabelkanal
- Kontrolindmåling af alle indstøbningsdele
Annonceret 01-07-2019 kl. 15.00
Deadline 09-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_lpo_dk/Egql_kkXbDlCibRqgTUoeO0BgDEbcO7Uv7B2w6AD2CHPwA?e=Ak0Tal
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Michael Gudmundsson
Kontakt E-mail: mg@lpo.dk
Telefon: +45 22944416
Åbn tidligere version 24-07-2019 Luk tidligere version 24-07-2019
Titel Kransporsforlængelse, (Portalkranspor, Lindø)
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet omfatter i grove træk:

Jordarbejde:
- Udgravning for pæleramning
- Udgravning for konstruktioner
- Fjernelse af eksisterende rørledning i kanal inkl. opgravning og bortskaffelse.
- Rørlægning af kanalen
- Alt materiel for sikring af udgravning langs kanter mod nedskridning og kollaps.
- Udgravning for, udlægning af og reetablering efter trækrør for terrænbelysning inkl. brønde
- Tørholdelse af udgravninger vha. dykpumper, ført til afløb

Pælearbejde:
- Levering af jernbetonpæle
- Afsætning, lodning/vinkling
- Nedramning inklusive prøveramning
- Eventuel efterramning af hævede pæle
- Registrering af rammeforløb
- Efterramning med PDA-måling og beregning af tryk- og trækbæreevne herudfra
- Kapning af pæle

Betonarbejde:
- Kontrolopmåling af eksisterende kranbaner, kranskinner, bufferstop, stålværn og
mekaniske endestop.
- Renselag
- Forlængelse af kranbanebjælker (inkl. levering og montering af armering samt montage
og indstøbning af indstøbningsdele)
- 4 nye forriglingspunkter
- Demontage af 2 eksisterende bufferstop og støbning af 2 nye.
- Fundamenter for transpondere
- Fundamenter for værn ved rørlægning af kanal
- Fundamenter for værn ved forriglinger
- Fundamenter for mekaniske endestop
- Fundamenter for de kraftige dele udføres ø400 x 1200 mm.
- Fundamenter for de tynde dele udføres 0,8 x 14 x 1,2 m.
- Fundamenter for kabelkanal over jorden
- Fundamenter for nedgravet kabelkanal
- Kontrol af de fremstillede konstruktioner inkl. kontrolopmåling.

Stålarbejde:
- Levering og montering af neopren under kranskinne
- Levering af alle indstøbningsdele til betonkonstruktionerne:
- Levering, montering og sammensvejsning af kranskinner og klemplader inkl. jording
- Demontering, opbevaring og genmontering af værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af nye værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af værn ved forriglinger
- Levering og montering af mekaniske endestop
- Levering og montering af kabelkanal over jorden
- Levering af indstøbningsdele til nedgravet kabelkanal
- Kontrolindmåling af alle indstøbningsdele
Annonceret 01-07-2019 kl. 15.00
Deadline 09-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_lpo_dk/Egql_kkXbDlCibRqgTUoeO0BgDEbcO7Uv7B2w6AD2CHPwA?e=Ak0Tal
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Michael Gudmundsson
Kontakt E-mail: mg@lpo.dk
Telefon: +45 22944416
Åbn tidligere version 11-07-2019 Luk tidligere version 11-07-2019
Titel Kransporsforlængelse, (Portalkranspor, Lindø)
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet omfatter i grove træk:

Jordarbejde:
- Udgravning for pæleramning
- Udgravning for konstruktioner
- Fjernelse af eksisterende rørledning i kanal inkl. opgravning og bortskaffelse.
- Rørlægning af kanalen
- Alt materiel for sikring af udgravning langs kanter mod nedskridning og kollaps.
- Udgravning for, udlægning af og reetablering efter trækrør for terrænbelysning inkl. brønde
- Tørholdelse af udgravninger vha. dykpumper, ført til afløb

Pælearbejde:
- Levering af jernbetonpæle
- Afsætning, lodning/vinkling
- Nedramning inklusive prøveramning
- Eventuel efterramning af hævede pæle
- Registrering af rammeforløb
- Efterramning med PDA-måling og beregning af tryk- og trækbæreevne herudfra
- Kapning af pæle

Betonarbejde:
- Kontrolopmåling af eksisterende kranbaner, kranskinner, bufferstop, stålværn og
mekaniske endestop.
- Renselag
- Forlængelse af kranbanebjælker (inkl. levering og montering af armering samt montage
og indstøbning af indstøbningsdele)
- 4 nye forriglingspunkter
- Demontage af 2 eksisterende bufferstop og støbning af 2 nye.
- Fundamenter for transpondere
- Fundamenter for værn ved rørlægning af kanal
- Fundamenter for værn ved forriglinger
- Fundamenter for mekaniske endestop
- Fundamenter for de kraftige dele udføres ø400 x 1200 mm.
- Fundamenter for de tynde dele udføres 0,8 x 14 x 1,2 m.
- Fundamenter for kabelkanal over jorden
- Fundamenter for nedgravet kabelkanal
- Kontrol af de fremstillede konstruktioner inkl. kontrolopmåling.

Stålarbejde:
- Levering og montering af neopren under kranskinne
- Levering af alle indstøbningsdele til betonkonstruktionerne:
- Levering, montering og sammensvejsning af kranskinner og klemplader inkl. jording
- Demontering, opbevaring og genmontering af værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af nye værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af værn ved forriglinger
- Levering og montering af mekaniske endestop
- Levering og montering af kabelkanal over jorden
- Levering af indstøbningsdele til nedgravet kabelkanal
- Kontrolindmåling af alle indstøbningsdele
Annonceret 01-07-2019 kl. 15.00
Deadline 09-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_lpo_dk/Egql_kkXbDlCibRqgTUoeO0BgDEbcO7Uv7B2w6AD2CHPwA?e=Ak0Tal
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Michael Gudmundsson
Kontakt E-mail: mg@lpo.dk
Telefon: +45 22944416
Åbn tidligere version 11-07-2019 Luk tidligere version 11-07-2019
Titel Kransporsforlængelse, (Portalkranspor, Lindø)
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet omfatter i grove træk:

Jordarbejde:
- Udgravning for pæleramning
- Udgravning for konstruktioner
- Fjernelse af eksisterende rørledning i kanal inkl. opgravning og bortskaffelse.
- Rørlægning af kanalen
- Alt materiel for sikring af udgravning langs kanter mod nedskridning og kollaps.
- Udgravning for, udlægning af og reetablering efter trækrør for terrænbelysning inkl. brønde
- Tørholdelse af udgravninger vha. dykpumper, ført til afløb

Pælearbejde:
- Levering af jernbetonpæle
- Afsætning, lodning/vinkling
- Nedramning inklusive prøveramning
- Eventuel efterramning af hævede pæle
- Registrering af rammeforløb
- Efterramning med PDA-måling og beregning af tryk- og trækbæreevne herudfra
- Kapning af pæle

Betonarbejde:
- Kontrolopmåling af eksisterende kranbaner, kranskinner, bufferstop, stålværn og
mekaniske endestop.
- Renselag
- Forlængelse af kranbanebjælker (inkl. levering og montering af armering samt montage
og indstøbning af indstøbningsdele)
- 4 nye forriglingspunkter
- Demontage af 2 eksisterende bufferstop og støbning af 2 nye.
- Fundamenter for transpondere
- Fundamenter for værn ved rørlægning af kanal
- Fundamenter for værn ved forriglinger
- Fundamenter for mekaniske endestop
- Fundamenter for de kraftige dele udføres ø400 x 1200 mm.
- Fundamenter for de tynde dele udføres 0,8 x 14 x 1,2 m.
- Fundamenter for kabelkanal over jorden
- Fundamenter for nedgravet kabelkanal
- Kontrol af de fremstillede konstruktioner inkl. kontrolopmåling.

Stålarbejde:
- Levering og montering af neopren under kranskinne
- Levering af alle indstøbningsdele til betonkonstruktionerne:
- Levering, montering og sammensvejsning af kranskinner og klemplader inkl. jording
- Demontering, opbevaring og genmontering af værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af nye værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af værn ved forriglinger
- Levering og montering af mekaniske endestop
- Levering og montering af kabelkanal over jorden
- Levering af indstøbningsdele til nedgravet kabelkanal
- Kontrolindmåling af alle indstøbningsdele
Annonceret 01-07-2019 kl. 15.00
Deadline 09-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_lpo_dk/Egql_kkXbDlCibRqgTUoeO0BgDEbcO7Uv7B2w6AD2CHPwA?e=Ak0Tal
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Michael Gudmundsson
Kontakt E-mail: mg@lpo.dk
Telefon: +45 22944416
Åbn tidligere version 02-07-2019 Luk tidligere version 02-07-2019
Titel Kransporsforlængelse, (Portalkranspor, Lindø)
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet omfatter i grove træk:

Jordarbejde:
- Udgravning for pæleramning
- Udgravning for konstruktioner
- Fjernelse af eksisterende rørledning i kanal inkl. opgravning og bortskaffelse.
- Rørlægning af kanalen
- Alt materiel for sikring af udgravning langs kanter mod nedskridning og kollaps.
- Udgravning for, udlægning af og reetablering efter trækrør for terrænbelysning inkl. brønde
- Tørholdelse af udgravninger vha. dykpumper, ført til afløb

Pælearbejde:
- Levering af jernbetonpæle
- Afsætning, lodning/vinkling
- Nedramning inklusive prøveramning
- Eventuel efterramning af hævede pæle
- Registrering af rammeforløb
- Efterramning med PDA-måling og beregning af tryk- og trækbæreevne herudfra
- Kapning af pæle

Betonarbejde:
- Kontrolopmåling af eksisterende kranbaner, kranskinner, bufferstop, stålværn og
mekaniske endestop.
- Renselag
- Forlængelse af kranbanebjælker (inkl. levering og montering af armering samt montage
og indstøbning af indstøbningsdele)
- 4 nye forriglingspunkter
- Demontage af 2 eksisterende bufferstop og støbning af 2 nye.
- Fundamenter for transpondere
- Fundamenter for værn ved rørlægning af kanal
- Fundamenter for værn ved forriglinger
- Fundamenter for mekaniske endestop
- Fundamenter for de kraftige dele udføres ø400 x 1200 mm.
- Fundamenter for de tynde dele udføres 0,8 x 14 x 1,2 m.
- Fundamenter for kabelkanal over jorden
- Fundamenter for nedgravet kabelkanal
- Kontrol af de fremstillede konstruktioner inkl. kontrolopmåling.

Stålarbejde:
- Levering og montering af neopren under kranskinne
- Levering af alle indstøbningsdele til betonkonstruktionerne:
- Levering, montering og sammensvejsning af kranskinner og klemplader inkl. jording
- Demontering, opbevaring og genmontering af værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af nye værn ved rørlægning af kanal
- Levering og montering af værn ved forriglinger
- Levering og montering af mekaniske endestop
- Levering og montering af kabelkanal over jorden
- Levering af indstøbningsdele til nedgravet kabelkanal
- Kontrolindmåling af alle indstøbningsdele
Annonceret 01-07-2019 kl. 15.00
Deadline 09-08-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://odensehavn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_lpo_dk/Egql_kkXbDlCibRqgTUoeO0BgDEbcO7Uv7B2w6AD2CHPwA?e=Ak0Tal
Ordregiver Lindø port of Odense A/S
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
WWW: lpo.dk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Michael Gudmundsson
Kontakt E-mail: mg@lpo.dk
Telefon: +45 22944416