Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hybridanlæg, Solceller og Batteri til Hedemarken

Pilotanlæg på en boligblok Hedemarken i Albertslund.
Denne entreprise omfatter etablering af solcelleanlæg på et nyt tagpaptag, samt al elarbejde inklusiv etablering af målere og forbindelse til batteriet som er en bygherreleverance.
Under en anden entreprise udføres asbestsanering og taget udskiftes. Denne er i begrænset udbud parallelt med dette udbud. De to entreprenører skal samarbejde og under tilbudsgivning har begge adgang til alt udbudsmateriale.
Solcelleanlægget er på ca. 1000 m2.
Anlægget er et pilot anlæg der støttes af Landsbyggefonden.
Udbuddet er elektronisk på iBinder, link til udbudsmateriale kan fås ved henvendelse til sem@cowi.com. Materialet vil være tilgængeligt på iBinder fra den 2 juli kl 13.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 30-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 30-06-2019)
Titel Hybridanlæg, Solceller og Batteri til Hedemarken
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Pilotanlæg på en boligblok Hedemarken i Albertslund.
Denne entreprise omfatter etablering af solcelleanlæg på et nyt tagpaptag, samt al elarbejde inklusiv etablering af målere og forbindelse til batteriet som er en bygherreleverance.
Under en anden entreprise udføres asbestsanering og taget udskiftes. Denne er i begrænset udbud parallelt med dette udbud. De to entreprenører skal samarbejde og under tilbudsgivning har begge adgang til alt udbudsmateriale.
Solcelleanlægget er på ca. 1000 m2.
Anlægget er et pilot anlæg der støttes af Landsbyggefonden.
Udbuddet er elektronisk på iBinder, link til udbudsmateriale kan fås ved henvendelse til sem@cowi.com. Materialet vil være tilgængeligt på iBinder fra den 2 juli kl 13.
Deadline 12-08-2019 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1) Pris/ydelse forhold 30%
2) Pris 30%
3) Montage æstetik 20%
4) Overflade æstetik 20%
Link til udbudsmateriale Fås ved henvendelse pr. mail til sem@cowi.com. Materiale tilgængeligt på iBinder fra 2 juli kl. 13
Ordregiver Boligselskabet AKB, Albertslund, Afdeling Hedemarken v. KAB
Udvælgelseskriterier Der skal være mindst 2 referencer for anlæg større end 40 kWp i de seneste 5 år.
Egenkapital skal være positiv for mindst to af de tre seneste afsluttede regnskabsår.
Solcellepanelernes effekt er mindst 180 W/m² modulareal.
Adresse c/o KAB Vester Voldgade 17
1552
København V
CPV kode 09331200-0 - Solcellemoduler
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Svend Erik Mikkelsen
Kontakt E-mail: sem@cowi.com
Telefon: +45 56402821
Modtagers firmanavn COWI A/S att: Svend Erik Mikkelsen sem@cowi.com
Adresse for modtagelse af tilbud iBinder