Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Håndværkerydelser

Holbæk Kommune ønsker at indgå 2 rammeaftaler på udførelse af håndværkerydelser, henholdsvis på tømrer og VVS.

Aftalerne omfatter udførelse af akut, samt løbende bygnings- og vedligeholdelsesopgaver på Holbæk Kommunes bygninger (dog undtaget akutte opgaver på Orø), hvor hver konkrete opgave / ordre er under DKK. 50.000, -.

Det er vigtigt, at de bydende virksomheder sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og kontraktgrundlaget, og afgiver reelle bud, som er rentable over de potentielt 4 år, som rammeaftalerne kan løbe.

De udbudte aftaler har en løbetid på 1 år. Aftalerne kan herudover forlænges i yderligere 1 år ad gangen, dog maksimalt 3 gange.

Det er endvidere vigtigt, at de bydende har kapacitet til at indgå rammeaftale med Holbæk Kommune, således at både akutte og løbende opgaver udføres hurtigst muligt og til aftalt tid. Da der kun er en leverandør på hver rammeaftale / fagområde, er der ingen mulighed for, at tilbudsgiver kan sige nej til opgaver, og det er essentielt for Holbæk Kommune at kunne stole på, at alle opgaver bliver prioriteret.

Holbæk Kommune har i disse rammeaftaler særligt fokus på en skarp kontraktstyring med grundig opfølgning på opgaver, fakturering og samarbejde.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2019)
Titel - Håndværkerydelser
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Holbæk Kommune ønsker at indgå 2 rammeaftaler på udførelse af håndværkerydelser, henholdsvis på tømrer og VVS.

Aftalerne omfatter udførelse af akut, samt løbende bygnings- og vedligeholdelsesopgaver på Holbæk Kommunes bygninger (dog undtaget akutte opgaver på Orø), hvor hver konkrete opgave / ordre er under DKK. 50.000, -.

Det er vigtigt, at de bydende virksomheder sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og kontraktgrundlaget, og afgiver reelle bud, som er rentable over de potentielt 4 år, som rammeaftalerne kan løbe.

De udbudte aftaler har en løbetid på 1 år. Aftalerne kan herudover forlænges i yderligere 1 år ad gangen, dog maksimalt 3 gange.

Det er endvidere vigtigt, at de bydende har kapacitet til at indgå rammeaftale med Holbæk Kommune, således at både akutte og løbende opgaver udføres hurtigst muligt og til aftalt tid. Da der kun er en leverandør på hver rammeaftale / fagområde, er der ingen mulighed for, at tilbudsgiver kan sige nej til opgaver, og det er essentielt for Holbæk Kommune at kunne stole på, at alle opgaver bliver prioriteret.

Holbæk Kommune har i disse rammeaftaler særligt fokus på en skarp kontraktstyring med grundig opfølgning på opgaver, fakturering og samarbejde.
Deadline 23-08-2019 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=243881&B=&PS=1&PP=
Ordregiver Holbæk Kommune
Adresse Kanalstræde 2
4300
Holbæk
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45260000-7 - Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45330000-9 - Blikkenslagerarbejde
45420000-7 - Opsætning af snedkerarbejde
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Henrik Haupt
Kontakt E-mail: henha@holb.dk
Telefon: +45 72361158