Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af driften af caféen ved Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Biblioteksudvikling udbyder herved forpagtningen af cafédriften på biblioteket med henblik på overtagelse den 1. september 2019.
Cafédriften udbydes for en periode af otte år.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-06-2019)
Titel Udbud af driften af caféen ved Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Biblioteksudvikling udbyder herved forpagtningen af cafédriften på biblioteket med henblik på overtagelse den 1. september 2019.
Cafédriften udbydes for en periode af otte år.
Deadline 29-07-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Beslutningen vil blive truffet på baggrund af følgende: I den samlede vurdering af tilbud vægtes økonomi med 30 %. Pejlemærkerne vægtes med 70 %, fordelt på:

1. Sundt, bæredygtigt og økologisk sortiment af høj kulinarisk kvalitet, 35 %
2. Socialt ansvarlig drift og iværksætteri, 10 %
3. Caféen som en del af kultur- og fritidsinstitutionen, 15 %
4. Maden og måltidet som lokalt og socialt samlingspunkt, 10 %
Dokumenter
Ordregiver KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen
Udvælgelseskriterier Beslutningen vil blive truffet på baggrund af følgende: I den samlede vurdering af tilbud vægtes økonomi med 30 %. Pejlemærkerne vægtes med 70 %, fordelt på:

1. Sundt, bæredygtigt og økologisk sortiment af høj kulinarisk kvalitet, 35 %
2. Socialt ansvarlig drift og iværksætteri, 10 %
3. Caféen som en del af kultur- og fritidsinstitutionen, 15 %
4. Maden og måltidet som lokalt og socialt samlingspunkt, 10 %
Adresse Ottiliavej 1
2500
Valby
WWW: www.kk.dk
CPV kode 70220000-9 - Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pia Schack Pedersen
Kontakt E-mail: pischa@kk.dk
Telefon: +45 21654015
Modtagers firmanavn Københavns Hovedbibliotek
Adresse for modtagelse af tilbud pischa@kk.dk