Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ortopædisk fodtøj 2019/S 123-299964

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører for delaftale 1 levering af ortopædisk fodtøj, herunder individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj, fodindlæg, tilretninger samt reparationer til borgere (såvel børn som voksne) og for delaftale 2 brystproteser. Begge delaftaler omhandler levering til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, i følgende ordregivende myndigheder:

- Faaborg-Midtfyn Kommune,

- Kerteminde Kommune,

- Langeland Kommune,

- Nordfyns Kommune,

- Nyborg Kommune.

Udbuddet omfatter for delaftale 1, måltagning, fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning af samme, samt ortopædiske fodindlæg og for delaftale 2 brystproteser, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, jf. LBK nr. 102 af 29.1.2018. Med ortopædisk fodtøj menes individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj og fabriksfremstillet fodtøj, se bilag 3 "Tilbudsliste", fane 2 "Definitioner" for nærmere definition.

Læs mere
Ordregiver Fællesindkøb Fyn
Deadline 05-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299964-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse