Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vagttjenester 2019/S 120-295169

Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftalen om vagtydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen. Institutioner for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende rammeaftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder samt Grønlands Selvstyre er ligeledes oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Forsvarsministeriets ressortområde har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/102478420.aspx

Læs mere
Ordregiver Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen
Deadline 13-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295169-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter