Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 118-289597

Kort beskrivelse

Klinisk Patologi (KP) på Sygehus Lillebælt (SLB)LB påtænker at anskaffe en anden teknologi og derved nyt teknisk udstyr med henblik på Hæmatoxylin-Eosin farvning (i det følgende forkortet til HE-farvning) af humant prøvemateriale. Med henblik på at opnå størst mulig patientsikkerhed lægger KP vægt på en så høj farvningskvalitet som muligt. KP lægger vægt på, at der ikke kan ske krydskontaminering af såvel væv som reagenser. Derfor skal, der ved farvningen af hvert objektglas anvendes friske reagenser. Herved opnås en sikker reproducerbar og konsistent farvning på alle glas. Med friske reagenser elimineres tillige risikoen for krydskontaminering i farveprocessen. KP ønsker derfor ikke løsninger af typen ”dip and dunk”. Der lægges vægt på, at udstyret monterer dækglas – af glas, for derved at minimerer risikoen for luftbobler og artefakter, hvilket er af afgørende betydning ved efterfølgende indscanning af objektglas. Fortsætte i punkt II.2.4.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Medicoteknik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289597-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed