Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 117-288178

Kort beskrivelse

Projektet omfatter fornyelse og modernisering af kloaksystemet i Jyllandsgadekvarteret – Etape 1 i Horsens Midtby. Overordnet omfatter arbejdet separatkloakering af ca. 140 matrikler ved udskiftning af eksisterende fællesledning med etablering af ca. 1 500 meter nye regn- og spildevandsledninger.

Projektet består af følgende dele:

- Separering af regn- og spildevand ved etablering af nye offentlige afløbsledninger inkl. brønde samt stikledninger i Jyllandsgade kvarteret,

- Aktiv deltagelse informationsmøder,

- Information formidling til lodsejer under anlægsarbejdet,

- Lave aftaler med alle lodsejere om placering af stik på deres grund, samt indhente tilfredshedserklæringer,

- Evt. pumpestation til udledning af regnvand til Bygholmå med tilhørende udløbsledning,

- Etablering af udløb og tilhørende bygværker,

- Udskiftning af vejafvandingsbrønde inkl. stikledninger, bærelag og befæstelse på kørebane,

- Trafikregulering, jordhåndtering og grundvandssænkning.

Læs mere
Ordregiver Horsens Vand A/S
Deadline 12-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288178-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed