Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2019/S 117-287202

Kort beskrivelse

Følgeevaluering af udviklingen i 8 hårde ghettoområder med fokus på sociale og organisatoriske forandringsprocesser. Evalueringen skal gennemføres fra 2020-2028 og koordineres med en igangsat følgeevaluering af de fysiske omdannelsesprocesser. Der skal gennemføres kvantitative og kvalitative studier på område- og individniveau. Formålet med følgeevalueringen er at understøtte forandringsprocessen i de 8 boligområder samt at tilvejebringe og formidle analyser, der undersøger resultater og sammenhænge, og dermed bidrager til at forstå mekanismer, som medvirker til/forebygger udsathed på både område- og individniveau. Opgaven er således at følge, understøtte, forstå og formidle de forandringer og virkninger, som indsatserne i de hårde ghettoområder bidrager til, herunder sammenhængen mellem sociale, udlejningsmæssige og fysiske indsatser, de boligsociale indsatsers bidrag til forandringen samt sammenhængen mellem udviklingen i de hårde ghettoområder og den øvrige almene boligsektor.

Læs mere
Ordregiver Landsbyggefonden
Deadline 06-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287202-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse