Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konstruktionsarbejder 2019/S 117-287187

Kort beskrivelse

Ramavtal för underhållsarbeten av Köparens bro och tunnelns stål- och betongkonstruktioner som utför kontroll- och underhållsarbeten av förbindelsens konstruktions- och mekanikdelar.

Exempel på objekt som ingår i uppdraget är snedkablar, brolager, betong, stålfackverk, galvaniserat stål, expansionsfogar, stängsel och avrinning bro samt tunnelbeklädnad i bl.a. motorvägsrören.

Köparen efterfrågar ett partnerskap för att lösa Köparens behov av underhållsarbete på stål och betongkonstruktioner. Partnerskapet berör ett stort antal inventarier/objekt och omfattar arbetsuppgifter med olika innehåll.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Deadline 12-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287187-2019:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse