Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 095-227805

Kort beskrivelse

Rammeaftalen har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 116-284945 som rammeaftale 2 om håndværkerydelser til Statens Serum Institut - Delaftale 4: Murer. Delaftale 4: Murer blev aflyst den 29. august 2019 grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2020/S 005-007225.

Dette udbud angår som anført genudbud af rammeaftale om håndværkerydelser, delaftale 4: Murer, beton & kloak.

Der er sket ændring af udbudsformen fra udbud med forhandling til begrænset udbud; evalueringsmodellen er ændret i forhold til underkriterier og vægtningen heraf. Derudover er der foretaget justeringer i udbudsmaterialet.

Det begrænsede udbud omfatter 2 faser: ansøgnings og tilbudsfasen. Oplysninger til brug for ansøgningsfasen, herunder navnlig med hensyn til aflevering af anmodning om deltagelse, findes i denne udbudsbekendtgørelse.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 05-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227805-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (06-05-2020)

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 087-207692

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207692-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Rammeaftalen har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 116-284945 som rammeaftale 2 om håndværkerydelser til Statens Serum Institut - Delaftale 4: Murer. Delaftale 4: Murer blev aflyst den 29. august 2019 grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2020/S 005-007225.

Dette udbud angår som anført genudbud af rammeaftale om håndværkerydelser, Delaftale 4: Murer, beton & kloak.

Der er sket ændring af udbudsformen fra udbud med forhandling til begrænset udbud; evalueringsmodellen er ændret i forhold til underkriterier og vægtningen heraf. Derudover er der foretaget justeringer i udbudsmaterialet.

Det begrænsede udbud omfatter 2 faser: ansøgnings og tilbudsfasen. Oplysninger til brug for ansøgningsfasen, herunder navnlig med hensyn til aflevering af anmodning om deltagelse, findes i denne udbudsbekendtgørelse.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 05-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207692-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (28-06-2019)

Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 123-301365

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301365-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en Rammeaftale, der består af i alt 4 delaftaler opdelt efter fagområderne Maler, Murer, Tømrer & Snedker og Ventilation inden for håndværkerydelser. Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Bilag 3, anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 19-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301365-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (19-06-2019)

Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 116-284945

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284945-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en Rammeaftale, der består af i alt 4 delaftaler opdelt efter fagområderne Maler, Murer, Tømrer & Snedker og Ventilation inden for håndværkerydelser. Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Bilag 3, anførte fravigelser, udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 19-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284945-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse