Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 130-320252

Kort beskrivelse

— Den eksisterende Dybkærskole er utidssvarende og skal erstattes af en ny skole til ca. 800 elever og ca. 90 lærere. Silkeborg Kommune udbyder hermed projektet som en projektkonkurrence med prækvalifikation og mulighed for forhandling i tilbudsfasen,

— Skolen skal opføres på et areal, der er beliggende ved siden af den eksisterende skole på Arendalsvej. Der er igangsat et halbyggeri, som indeholder multihus og gymnastiksale, der ligger i forlængelse af en eksisterende idrætshal. Den nye skole skal opføres i tilknytning til det igangværende halbyggeri. Den nye skole og den nye hal placeres i tæt forbindelse med centerområdet, kirken, torvet og den eksisterende hal. Det betyder, at de enkelte delprojekter tilsammen sikrer bedre sammenhæng i hjertet af Gødvad, så det bliver et levende byrum og samlingspunkt for hele området,

— Anlægsudgiften for skolen forventes af være godt 200 000 000 DKK og det forventede bruttoareal er ca. 10 000 etagemeter. Skolen organiseres med indskoling, mellemtrin, udskoling, SFO og klub. Der er i særlig grad fokus på at etablere inspirerende, mangfoldige læringsmiljøer og fællesskaber. Skolen skal også være et lokalt kultur- og aktivitetscenter uden for skoletiden,

— Silkeborg Kommune opfordrer til, at teams bestående af arkitekter, ingeniører, byrums-/landskabsarkitekter og eventuelle konsulenter med særlige kompetencer på skoleområdet anmoder om prækvalifikation. Rådgiverydelsen udføres efter ABR 18,

— Anmodning om prækvalifikation sker ved aflevering af: ESPD for totalrådgiver og eventuelle underrådgivere; støtteerklæring fra eventuelle underrådgivere; eventuelle referenceark vedlagt som bilag, hvis referencerne ikke skrives ind i ESPD´en; samt et anmodningsbrev på maksimalt to A4-sider, hvor teamet redegør for motivationen for at anmode om prækvalifikation og teamets overordnede sammensætning/rollefordeling. Udfyldelse af ESPD skal ske via iBinder.com og der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gældende vejledning for udfyldelse af ESPD samt iBinders instruktionsvideo i oprettelse og aflevering af ESPD. Denne instruktionsvideo findes aktuelt på forsiden af iBinder.com og ellers henvises der til iBinders supportfunktion for tekniske spørgsmål vedrørende brug af ESPD på iBinder. ESPD skal for både total- og underrådgivere afleveres som XML-og PDF-filer ved anmodning om prækvalifikation, og der er ikke krav om underskrift af ESPD,

— Eventuelle spørgsmål skal stilles via iBinder, hvor svar også vil blive givet. Spørgefrist er d. 19.8.2019 kl. 14:00 og svar vil blive udsendt senest d. 26.8.2019,

— For nærmere detaljer om prækvalifikationsanmodning og udvælgelse af rådgiverteams samt økonomiske og faglige mindstekrav for opnåelse af prækvalifikation henvises der til pkt. III.1.10) af denne udbudsbekendtgørelse.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Deadline 02-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320252-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om projektkonkurrence (18-06-2019)

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 115-283300

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283300-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Silkeborg Kommune
Deadline 02-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283300-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om projektkonkurrence