Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ombygningsarbejde 2019/S 130-318005

Kort beskrivelse

DTU udbyder hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering inkl. miljøsanering af den centrale fløj i Bygning 116, svarende til ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på flere etager.

DTU inviterer alle interesserede hovedentreprenører mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 7.8.2019, kl. 14:00 i bygning 116, auditorium 81, Knuth-Winterfeldts Allé, Bygningstorvet, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere
Ordregiver Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline 20-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318005-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (18-06-2019)

Ombygningsarbejde 2019/S 115-281218

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281218-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

DTU udbyder hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering inkl. miljøsanering af den centrale fløj i Bygning 116, svarende til ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på flere etager. Bygning 116 er den centrale læringsmiljøbygning i 1. kvadrant opført i 1974.

Ombygningen giver DTU en unik mulighed for at nytænke auditoriebygningen som et moderne læringsmiljø, opdatere IT og AV-udstyr samt udbygge det uformelle studiemiljø i bygningen og derved skabe fornyet brug af bygningen.

Projektet omfatter ombygning og renovering af 3 auditorier, 8 holdlokaler samt af større foyer- og fordelingsarealer med dertilhørende toiletfaciliteter. Herudover kommer arbejder i forbindelse med bygningens klimaskærm; udskiftning af tag og højtsiddende vinduer samt etablering af nye indgangspartier mod syd og nord.

Bygningens øst- og vestfløj indgår ikke i nærværende projekt. Begge fløje vil være i fuld funktion i hele byggeperioden.

Byggeperioden strækker sig fra ultimo januar 2020 til og med november 2020.

Læs mere
Ordregiver Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281218-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse