Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger 2020/S 022-048540

Kort beskrivelse

Rammeaftalen har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 113-277473 som delaftale 1 EL, der også omfattede fagentreprise E09 EL til den veterinære beredskabsbygning. Delaftale 1 EL inklusive E09 EL til den veterinære beredskabsbygning blev aflyst den 4.12.2019 grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2019/S 236-577697.

Dette udbud angår som anført genudbud rammeaftale om håndværkerydelser, delaftale 1 EL. Der er sket ændring af evalueringsmodellen i forhold til underkriterier og vægtningen heraf. Derudover er der sket ændringer af rammeaftalen samt ændring af skønnede mængder og anvendte materialer i tilbudslisten. Endelig er der foretaget justeringer i udbudsmaterialet. Fagentreprisen E09 EL til den veterinære beredskabsbygning er blevet udbudt selvstændigt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 248-611485, og er derfor ikke en del af nærværende udbud.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 28-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:048540-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (15-10-2019)

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger 2019/S 199-484465

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484465-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en Rammeaftale, der består af i alt 2 delaftaler opdelt efter fagområderne EL-arbejder og VVS-arbejder inden for håndværkerydelser, inklusive 2 fagentrepriser i forbindelse med opførelse af en veterinær beredskabsbygning.

For rammeaftalen udgør selve Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Bilag 3 til Bilag A, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

For fagentrepriserne E07 VVS og E09 EL udgør selve fagentreprisekontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Bilag 3 til Bilag B og C, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af fagentreprisen.

Ved tildeling af Delaftale 1 EL tildeles tilbudsgiveren ligeledes E09 EL, og tilsvarende ved tildeling af Delaftale 2 VVS tildeles tilbudsgiveren ligeledes E07 VVS.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 15-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484465-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (14-06-2019)

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger 2019/S 113-277473

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277473-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en Rammeaftale, der består af i alt 2 delaftaler opdelt efter fagområderne EL-arbejder og VVS-arbejder inden for håndværkerydelser, inklusive 2 fagentrepriser i forbindelse med opførelse af en veterinær beredskabsbygning.

For rammeaftalen udgør selve Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Bilag 3 til Bilag A, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

For fagentrepriserne E07 VVS og E09 EL udgør selve fagentreprisekontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Bilag 3 til Bilag B og C, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af fagentreprisen.

Ved tildeling af Delaftale 1 EL tildeles tilbudsgiveren ligeledes E09 EL, og tilsvarende ved tildeling af Delaftale 2 VVS tildeles tilbudsgiveren ligeledes E07 VVS.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 15-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277473-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse