Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter 2019/S 117-286083

Kort beskrivelse

Tværgående IT-kablings entreprise for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital.

Byggearbejderne omhandler hospitalsbyggeri indeholdende behandling, sengeafsnit, fælles akutmodtagelse, hospitalslogistik samt personalefaciliteter. Der henvises til supplerende og yderligere detaljeret oplysninger omkring funktioner i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Nyt Aalborg Universitetshospital
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286083-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (10-06-2019)

Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter 2019/S 110-267506

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267506-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Tværgående IT-kablings entreprise for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital.

Byggearbejderne omhandler hospitalsbyggeri indeholdende behandling, sengeafsnit, fælles akutmodtagelse, hospitalslogistik samt personalefaciliteter. Der henvises til supplerende og yderligere detaljeret oplysninger omkring funktioner i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Nyt Aalborg Universitetshospital
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267506-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter