Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontrakt om Kartläggning och rapport av gränshinder inom tull- och momsområdet i Norden

Gränshinderrådets medlemmar beslutade vid Gränshinderrådets möte den 8 april att avsätta medel till en kartläggning och rapport inom tull- och momsområdet i Norden.
Detta sedan Gränshinderrådets sekretariat har konstaterat att gränshinder med anknytning till tull- och momsområdet hör till en av de stora utmaningarna kopplat till mobilitet i Norden. Detta bekräftas bland annat av att det sedan 2014 har inrapporterats ett stort antal gränshinder till den nordiska gränshinderdatabasen angående detta område.
Uppdraget består i att uppdragstagaren kartlägger, analyserar och rapporterar vilka effekter de identifierade gränshindren har för mobiliteten och tillväxten i Norden. Arbetet ska innehålla framtagande av lösningsförslag samt kostnadsberäkningar angående de identifierande gränshindren.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-06-2019)
Titel Kontrakt om Kartläggning och rapport av gränshinder inom tull- och momsområdet i Norden
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Gränshinderrådets medlemmar beslutade vid Gränshinderrådets möte den 8 april att avsätta medel till en kartläggning och rapport inom tull- och momsområdet i Norden.
Detta sedan Gränshinderrådets sekretariat har konstaterat att gränshinder med anknytning till tull- och momsområdet hör till en av de stora utmaningarna kopplat till mobilitet i Norden. Detta bekräftas bland annat av att det sedan 2014 har inrapporterats ett stort antal gränshinder till den nordiska gränshinderdatabasen angående detta område.
Uppdraget består i att uppdragstagaren kartlägger, analyserar och rapporterar vilka effekter de identifierade gränshindren har för mobiliteten och tillväxten i Norden. Arbetet ska innehålla framtagande av lösningsförslag samt kostnadsberäkningar angående de identifierande gränshindren.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 27-06-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/107554399.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Claes Håkansson
Kontakt E-mail: clha@norden.org
Telefon: +45 29692920
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/107554399.aspx