Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ramkontrakt för Gränshinderrådets sekretariat Nordiska ministerrådet

Gränshinderrådet sekretariat har sedan starten 2014, i syfte att vidareutveckla och professionalisera Gränshinderrådets arbete samt avlasta i situationer av hög arbetsbelastning inhandlat extern konsultation. Med tidigare års erfarenheter av uppdrag och tidsestimering önskar sekretariatet gå i utbud med ett ramkontrakt som kan bidra med detta.
Uppgifterna innefattar bland annat att vara sekretariatet behjälplig vid hög arbetsbelastning, behjälplig vid strategisk utveckling av Gränshinderrådets uppdrag utifrån mandat och handlingsplan samt förberedelser av Gränshinderrådets möten, kickoffmöten, sommarmöten etc. samt till sekretariatets möten med de nordiska informationstjänster samt vid en årlig lösningsorienterad workshop.
Sökande ska vara beredda att gripa an arbetsuppgifter på mycket kort varsel.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/0.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-06-2019)
Titel Ramkontrakt för Gränshinderrådets sekretariat Nordiska ministerrådet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Gränshinderrådet sekretariat har sedan starten 2014, i syfte att vidareutveckla och professionalisera Gränshinderrådets arbete samt avlasta i situationer av hög arbetsbelastning inhandlat extern konsultation. Med tidigare års erfarenheter av uppdrag och tidsestimering önskar sekretariatet gå i utbud med ett ramkontrakt som kan bidra med detta.
Uppgifterna innefattar bland annat att vara sekretariatet behjälplig vid hög arbetsbelastning, behjälplig vid strategisk utveckling av Gränshinderrådets uppdrag utifrån mandat och handlingsplan samt förberedelser av Gränshinderrådets möten, kickoffmöten, sommarmöten etc. samt till sekretariatets möten med de nordiska informationstjänster samt vid en årlig lösningsorienterad workshop.
Sökande ska vara beredda att gripa an arbetsuppgifter på mycket kort varsel.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/0.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.
Deadline 27-06-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/107556407.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Claes Håkansson
Kontakt E-mail: clha@norden.org
Telefon: +45 29692920
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/107556407.aspx