Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder 2019/S 109-264209

Kort beskrivelse

A. Enggaard A/S (herefter AE) opfører i 2 bygninger på den tidligere Spritfabrikgrund i Aalborg, 117 ungdomsboliger og 15 seniorboliger til Himmerland Boligforening, som er ordregiver i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Endvidere opføres 90 ejerboliger.

Samlet byggeperiode ca. 21 måneder.

Tidsplan for udførelse den udbudte delentreprise fremgår af udbudsmaterialet. Under delentreprisen, er de angivne måneder udtryk for den samlede byggeperiode og ikke er byggperioden for delentreprisen. Delentreprisen skal forventeligt påbegyndes ultimo august 2019.

AE udbyder følgende delentreprise som offentligt udbud i henhold til Udbudsloven:

11. Tagdækningsentreprisen:

Delentreprisen har tidligere været udbudt, men blev annulleret som følge af, at det tilbud der blev modtaget, oversteg bygherrens budget og markedsprisen i øvrigt. Nærværende udbud er således et genudbud.

Læs mere
Ordregiver A. Enggaard A/S
Annonceret 07-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 07-06-2019 kl. 10.00
Deadline 05-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264209-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse