Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling af kreativ idé samt produktion af digitalt indhold til international markedsføring af Danmark som fødevare- og turismeland.

Formål med projektet:

Formålet med projektet er at øge eksport- og turismeindtægter og tilhørende jobs i hele Danmark gennem øget omtale, kendskab og præference for Danmark som fødevare- og turismeland.

Helt konkret betyder det, at vi skal skabe lækkert indhold, der binder god mad sammen med den overordnede fortælling om Danmark som turistdestination og giver turister på VisitDenmarks nøglemarkeder lyst til at rejse til Danmark.

Baggrund – God mad er en driver for turismen:

God mad er en af de største drivers i valget af feriedestination. Vi rejser i stigende grad til destinationer hvor man kan både spise og lave god mad, der behager maven, øjet og instagram.
En undersøgelse fra UNWTO viser, at madoplevelser rangerer helt i top, når vi anbefaler andre at holde ferie et bestemt sted. Derudover har op imod 25% af rejsende haft en særlig madoplevelse på deres ferie. VisitDenmarks tal viser desuden at gastro-turister er mere tilbøjelige til at besøge Danmark igen (58% mod 50% i gennemsnit) og at gastro-turister bruger flere penge (1450 DKK/dag mod 950 DKK/dag) når man sammenligner med den gennemsnitlige turist i Danmark.

Danmark masser at byde på som fødevare- og turismedestination: Kvaliteten og fødevaresikkerheden er i top, vi har nogle af verdens bedste og mest innovative kokke og så har den danske fødevarebranche konstant fokus på samarbejde, bæredygtighed og økologi.
Derudover er de danske destinationer fulde af gode historier, der giver vores gæster unikke og nærværende madoplevelser. Det er de oplevelser, vi skal bruge hjælp til at kommunikere, så de bliver vedkommende og værdifulde for vores potentielle gæster – og giver anledning til genbesøg og en anbefaling, når de kommer hjem fra rejsen igen. Derudover giver det forhåbentlig også vores gæster lyst til at købe danske produkter i deres hjemland.

God mad refererer til en bred vifte af madrelaterede oplevelser i Danmark, fx lokale råvarer, bæredygtig og innovativt mad, nordisk simpelt mad lavet af årstidernes økologiske produkter, madfestivaller, smørrebrød og meget mere.
Fokus skal ikke kun være på selve fødevarerne/madoplevelsen, men også oplevelsen på selve destinationen. Når vi markedsfører Danmark som fødevare- og turismeland kan vi ikke kommunikere indhold omkring fødevarer, uden at inkludere stedet. I sidste ende ligger vores mandat og fokus på at tiltrække turister til Danmark.

Baggrund – ’The land of everyday wonder’ ligger grundlaget for markedsføringen:

Afsættet er ’The land of everyday wonder’, som er VisitDenmarks nye brand.
Vi er ved få udviklet et overordnet koncept, som fremover skal bruges når vi kommunikerer mad som tema. Et koncept som kan bruges både B2B og B2C og som er den kommunikative paraply de kommende år, uanset hvilke kampagner der eksekveres. Konceptet skal bygge bro til styrkepositionerne i den danske fødevaresektor.

Se mere om det danske brand ’Land of everyday wonder’ her: https://www.visitdenmark.dk/corporate/branding-danmark og eksempler på eksempler og brand guidelines her: https://toolbox.visitdenmark.com/

NB. Det er IKKE en del af opgaven at udvikle strategi og koncept for den danske madfortælling, da det som beskrevet tidligere allerede er under udvikling. Opgaven skal løses inden for den allerede udviklede strategi/koncept.

Beskrivelse af opgaven:

Opgaven, som dette udbud vedrører, består af følgende to spor:

1. Udvikling af én eller flere kreative spor/ideer, som tager afsæt i konceptet for Danmark som fødevare- og turismeland, giver retning til kommunikationen og de elementer, der skal produceres. Løsningen skal kommunikere Danmark som mad-destination og samtidig give mulighed for at fremhæve lokale styrker og kvaliteter; det kan være med temaer eller geografiske opdelinger/ensartethed, som giver modtageren en nysgerrig og engagerende indgang til destinationen. De kreative spor skal besidde international gennemslagskraft som kan rulles ud på flere markeder de kommende år – med primært fokus på Tyskland og Sverige.
Vi ønsker en kampagne, som potentiel kan eksekveres med danske eksportbrands indenfor fødevarer og gerne med tanker på, hvem det kunne være og hvordan begge parter kan få værdi af samarbejdet. Vi ønsker også et forslag til distribueringen af kampagnen.

2. Eksekvering af ovenstående løsning inkl. planlægning, optagelse, post-produktion og levering af færdigt indhold til VisitDenmark. Derudover produktion af elementer til web og social.
Medieindrykningen tager VisitDenmark ansvar for.
Vi forestiller os, at der skal optages både video og stillbilleder på minimum 8 lokationer fordelt over hele Danmark.

Vilkår for udbuddet:

Udbuddets kontraktsum er 450.000 DKK ex. moms. Denne sum skal dække alle det vindende bureaus omkostninger i forbindelse med projektet. Herunder, men ikke begrænset til, timeforbrug til udvikling af oplæg og produktion, transport, overnatninger, forplejning m.m.

Transport, overnatning og forplejning rundt i Danmark vil derfor være en del af omkostningerne, da vi forventer optagelse på minimum 8 forskellige destinationer rundt i Danmark.

Udvælgelse af indledende tilbud

Udbyder ønsker i første omgang at udvælge fra 1 til 3 bureauer til en videre proces, hvor et dybere brief klæder det/de udvalgte bureauer på til at kunne levere indledende tanker på løsningen af de to spor i opgaven (se ovenfor) som et endeligt tilbud.

Til denne udvælgelse ønskes leveret:
• En kort beskrivelse af bureauet, inkl. økonomiske nøgletal og antal fastansatte medarbejdere (max 1 side).
• En redegørelse for bureauets konkrete erfaring med turismemarkedsføring og madkommunikation samt kampagneudvikling til internationale markeder (max 1 side).
• 1-3 udvalgte egne cases, som er relevante for opgaven.
• En præsentation af det team, der skal arbejde med at løse opgaven samt timepriser på nøglefunktioner på opgaven.

Leverancen til denne udvælgelse af indledende tilbud skal være på dansk og kan afleveres elektronisk.

Det udvalgte bureau, skal efterfølgende kunne aflevere oplæg på spor 1 (udvikling af kreative spor/ideer) senest 1. august.
Spor 2 (eksekvering) forventes løst i perioden 15. august – 31. oktober.

Udbyder er opmærksom på, at der er væsentlige uafklarede spørgsmål. Derfor ønskes ikke endelige løsninger og eksekveringer af opgaven.

Alle faglige spørgsmål og kommentarer til opgaven eller udvælgelsen skal stilles til Pernille Kildegaard Hansen hos VisitDenmark.

Tilbudsfrist/frist for anmodninger om deltagelse:

Materialet skal være afleveret til VisitDenmark via ovenstående muligheder inden d. 20. juni 2019 kl. 12.00.


Skønnet kontraktsum:

Til bureaubistand på udvikling af ide samt produktion af færdigt indhold er der i alt afsat 450.000 DKK ex. moms.

Dette beløb skal dække alle omkostninger inkl. mødeaktiviteter, kreativ udvikling, produktion, post-produktion og levering af færdige filer samt rejseaktivitet i forbindelse med optagelse.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-06-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-06-2019)
Titel Udvikling af kreativ idé samt produktion af digitalt indhold til international markedsføring af Danmark som fødevare- og turismeland.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formål med projektet:

Formålet med projektet er at øge eksport- og turismeindtægter og tilhørende jobs i hele Danmark gennem øget omtale, kendskab og præference for Danmark som fødevare- og turismeland.

Helt konkret betyder det, at vi skal skabe lækkert indhold, der binder god mad sammen med den overordnede fortælling om Danmark som turistdestination og giver turister på VisitDenmarks nøglemarkeder lyst til at rejse til Danmark.

Baggrund – God mad er en driver for turismen:

God mad er en af de største drivers i valget af feriedestination. Vi rejser i stigende grad til destinationer hvor man kan både spise og lave god mad, der behager maven, øjet og instagram.
En undersøgelse fra UNWTO viser, at madoplevelser rangerer helt i top, når vi anbefaler andre at holde ferie et bestemt sted. Derudover har op imod 25% af rejsende haft en særlig madoplevelse på deres ferie. VisitDenmarks tal viser desuden at gastro-turister er mere tilbøjelige til at besøge Danmark igen (58% mod 50% i gennemsnit) og at gastro-turister bruger flere penge (1450 DKK/dag mod 950 DKK/dag) når man sammenligner med den gennemsnitlige turist i Danmark.

Danmark masser at byde på som fødevare- og turismedestination: Kvaliteten og fødevaresikkerheden er i top, vi har nogle af verdens bedste og mest innovative kokke og så har den danske fødevarebranche konstant fokus på samarbejde, bæredygtighed og økologi.
Derudover er de danske destinationer fulde af gode historier, der giver vores gæster unikke og nærværende madoplevelser. Det er de oplevelser, vi skal bruge hjælp til at kommunikere, så de bliver vedkommende og værdifulde for vores potentielle gæster – og giver anledning til genbesøg og en anbefaling, når de kommer hjem fra rejsen igen. Derudover giver det forhåbentlig også vores gæster lyst til at købe danske produkter i deres hjemland.

God mad refererer til en bred vifte af madrelaterede oplevelser i Danmark, fx lokale råvarer, bæredygtig og innovativt mad, nordisk simpelt mad lavet af årstidernes økologiske produkter, madfestivaller, smørrebrød og meget mere.
Fokus skal ikke kun være på selve fødevarerne/madoplevelsen, men også oplevelsen på selve destinationen. Når vi markedsfører Danmark som fødevare- og turismeland kan vi ikke kommunikere indhold omkring fødevarer, uden at inkludere stedet. I sidste ende ligger vores mandat og fokus på at tiltrække turister til Danmark.

Baggrund – ’The land of everyday wonder’ ligger grundlaget for markedsføringen:

Afsættet er ’The land of everyday wonder’, som er VisitDenmarks nye brand.
Vi er ved få udviklet et overordnet koncept, som fremover skal bruges når vi kommunikerer mad som tema. Et koncept som kan bruges både B2B og B2C og som er den kommunikative paraply de kommende år, uanset hvilke kampagner der eksekveres. Konceptet skal bygge bro til styrkepositionerne i den danske fødevaresektor.

Se mere om det danske brand ’Land of everyday wonder’ her: https://www.visitdenmark.dk/corporate/branding-danmark og eksempler på eksempler og brand guidelines her: https://toolbox.visitdenmark.com/

NB. Det er IKKE en del af opgaven at udvikle strategi og koncept for den danske madfortælling, da det som beskrevet tidligere allerede er under udvikling. Opgaven skal løses inden for den allerede udviklede strategi/koncept.

Beskrivelse af opgaven:

Opgaven, som dette udbud vedrører, består af følgende to spor:

1. Udvikling af én eller flere kreative spor/ideer, som tager afsæt i konceptet for Danmark som fødevare- og turismeland, giver retning til kommunikationen og de elementer, der skal produceres. Løsningen skal kommunikere Danmark som mad-destination og samtidig give mulighed for at fremhæve lokale styrker og kvaliteter; det kan være med temaer eller geografiske opdelinger/ensartethed, som giver modtageren en nysgerrig og engagerende indgang til destinationen. De kreative spor skal besidde international gennemslagskraft som kan rulles ud på flere markeder de kommende år – med primært fokus på Tyskland og Sverige.
Vi ønsker en kampagne, som potentiel kan eksekveres med danske eksportbrands indenfor fødevarer og gerne med tanker på, hvem det kunne være og hvordan begge parter kan få værdi af samarbejdet. Vi ønsker også et forslag til distribueringen af kampagnen.

2. Eksekvering af ovenstående løsning inkl. planlægning, optagelse, post-produktion og levering af færdigt indhold til VisitDenmark. Derudover produktion af elementer til web og social.
Medieindrykningen tager VisitDenmark ansvar for.
Vi forestiller os, at der skal optages både video og stillbilleder på minimum 8 lokationer fordelt over hele Danmark.

Vilkår for udbuddet:

Udbuddets kontraktsum er 450.000 DKK ex. moms. Denne sum skal dække alle det vindende bureaus omkostninger i forbindelse med projektet. Herunder, men ikke begrænset til, timeforbrug til udvikling af oplæg og produktion, transport, overnatninger, forplejning m.m.

Transport, overnatning og forplejning rundt i Danmark vil derfor være en del af omkostningerne, da vi forventer optagelse på minimum 8 forskellige destinationer rundt i Danmark.

Udvælgelse af indledende tilbud

Udbyder ønsker i første omgang at udvælge fra 1 til 3 bureauer til en videre proces, hvor et dybere brief klæder det/de udvalgte bureauer på til at kunne levere indledende tanker på løsningen af de to spor i opgaven (se ovenfor) som et endeligt tilbud.

Til denne udvælgelse ønskes leveret:
• En kort beskrivelse af bureauet, inkl. økonomiske nøgletal og antal fastansatte medarbejdere (max 1 side).
• En redegørelse for bureauets konkrete erfaring med turismemarkedsføring og madkommunikation samt kampagneudvikling til internationale markeder (max 1 side).
• 1-3 udvalgte egne cases, som er relevante for opgaven.
• En præsentation af det team, der skal arbejde med at løse opgaven samt timepriser på nøglefunktioner på opgaven.

Leverancen til denne udvælgelse af indledende tilbud skal være på dansk og kan afleveres elektronisk.

Det udvalgte bureau, skal efterfølgende kunne aflevere oplæg på spor 1 (udvikling af kreative spor/ideer) senest 1. august.
Spor 2 (eksekvering) forventes løst i perioden 15. august – 31. oktober.

Udbyder er opmærksom på, at der er væsentlige uafklarede spørgsmål. Derfor ønskes ikke endelige løsninger og eksekveringer af opgaven.

Alle faglige spørgsmål og kommentarer til opgaven eller udvælgelsen skal stilles til Pernille Kildegaard Hansen hos VisitDenmark.

Tilbudsfrist/frist for anmodninger om deltagelse:

Materialet skal være afleveret til VisitDenmark via ovenstående muligheder inden d. 20. juni 2019 kl. 12.00.


Skønnet kontraktsum:

Til bureaubistand på udvikling af ide samt produktion af færdigt indhold er der i alt afsat 450.000 DKK ex. moms.

Dette beløb skal dække alle omkostninger inkl. mødeaktiviteter, kreativ udvikling, produktion, post-produktion og levering af færdige filer samt rejseaktivitet i forbindelse med optagelse.
Annonceret 06-06-2019 kl. 20.20
Deadline 20-06-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Bedste forhold mellem kompetencer, pris, kvalitet og relevante erfaringer/cases:

• 30 %: Organisering, kompetencer og timepriser
VisitDenmark ser gerne, at tilbudsgiver viser faglig forståelse for opgaven og den organisering og de kompetencer det kræver at løse den.

• 40 %: Cases og erfaringer med målgrupper og branche
Relevante cases og erfaringer, der kan være med til at give VisitDenmark tryghed i valget af leverandør.

• 30 %: International erfaring
Erfaring med internationale målgrupper og produktioner er en stor fordel, da produktet henvender sig til en international målgruppe.
Ordregiver VisitDenmark // CVR:33055331
Skønnet kontraktsum 450000 DKK
Udvælgelseskriterier • At der kan fremvises cases/eksekveringer inden for turisme, rejse og/eller fødevare og destinationsbrands.
• At der kan fremvises erfaring med at udvikle og eksekvere kampagner internationalt
• At der kan fremvises erfaring med idéudvikling samt agile og professionelle produktioner for et internationalt brand.
Adresse Islands Brygge 43
2300
København
CPV kode 79000000-4 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79340000-9 - Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79341000-6 - Reklamevirksomhed
79341100-7 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79416000-3 - PR-virksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pernille Kildegaard Hansen
Kontakt E-mail: pekiha@visitdenmark.com
Telefon: +45 20856515