Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejledning og rådgivning 2019/S 108-263865

Kort beskrivelse

Opgaven vedrører job- og uddannelsesrettede indsatser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og integrationsloven (tilbud efter LAB § 32, stk. 1, nr. 2 og IL § 23a, samt LAB § 31b og IL § 23d) med virkning fra den 1.11.2019. Målet med dette udbud er, at lægge grundstenen til et samarbejde mellem kommunen og leverandøren. Et samarbejde hvor der er vilje til at finde løsninger, der skaber de bedst mulige forudsætninger for, at borgerne kommer i job/uddannelse. Det skal udføres i tråd med Beskæftigelsesområdets strategi for beskæftigelsesindsatsen, hvor der i forhold til alle ydelsesmålgrupper er et styrket jobrettet fokus både i samtaleforløb og i den konkrete plan for den enkeltes indsats. Under hele kontraktperioden skal parterne udvikle/afprøve nye metoder, tilgange mv. Opgavens indhold er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes indledning samt afsnit 1.

Læs mere
Ordregiver Rudersdal Kommune
Annonceret 06-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 06-06-2019 kl. 10.00
Deadline 02-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263865-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter