Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2019/S 108-263274

Kort beskrivelse

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder rammeaftale 17.11 om managementsupport. Rammeaftalen omfatter levering af managementkonsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale.

De 5 delaftaler er:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling.

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering.

Delaftale 3: Analyser/evalueringer.

Delaftale 4: Systemer og styring.

Delaftale 5: Human Resources.

For det nærmere indhold af ydelser under delaftalerne henvises til pkt. II.2.4 for de respektive delaftaler.

Rammeaftalerne kan anvendes af SKI's kunder, i) hvis kunden var kunde på tidspunktet for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse, og (ii) kunden stadig er kunde på tidspunktet for anvendelse af rammeaftalen. Kundeliste fremgår af udbudsmaterialet, jf. bilag A.

Der er tale om en frivillig rammeaftale, det vil sige, at delaftalerne ikke etablerer et eksklusivt forhold mellem Rammeaftalens leverandører og SKI's kunder.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Annonceret 06-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 06-06-2019 kl. 10.00
Deadline 05-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263274-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse