Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 114-281049

Kort beskrivelse

Sund og Bælt Holding A/S (S&B) ønsker at indgå 4 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg og alm. bygværker. S&B koncernens (ex. Femern A/S) anlæg består af Øresundsforbindelsens landanlæg (Øresundsmotorvejen, Øresundsbanen og stationer på Øresundsbanen), Storebæltsforbindelsen (Øst- og Vestbroen, Øst-jernbanetunnelen og betalingsanlæg), Sprogø samt 4 havneanlæg. S&B ejer og finansierer gennem Femern Landanlæg A/S endvidere Ringsted-Femern jernbanen, som forventes delvist idriftsat 2021.

Under punkt II.2.4 og i udbudsbetingelserne findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalerne. S&B er tovholder på udbudsproceduren og gennemfører proceduren på egne vegne og på vegne af de øvrige selskaber. I det følgende vil begrebet Ordregiver blive anvendt om de i pkt. I.1 oplistede selskaber. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive.

Læs mere
Ordregiver Sund & Bælt Holding A/S
Annonceret 17-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 17-06-2019 kl. 10.00
Deadline 04-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281049-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (05-06-2019)

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 107-262070

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262070-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Sund og Bælt Holding A/S (S&B) ønsker at indgå 4 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg og alm. bygværker. S&B koncernens (ex. Femern A/S) anlæg består af Øresundsforbindelsens landanlæg (Øresundsmotorvejen, Øresundsbanen og stationer på Øresundsbanen), Storebæltsforbindelsen (Øst- og Vestbroen, Øst-jernbanetunnelen og betalingsanlæg), Sprogø samt 4 havneanlæg. S&B ejer og finansierer gennem Femern Landanlæg A/S endvidere Ringsted-Femern jernbanen, som forventes delvist idriftsat 2021.

Under punkt II.2.4 og i udbudsbetingelserne findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalerne. S&B er tovholder på udbudsproceduren og gennemfører proceduren på egne vegne og på vegne af de øvrige selskaber. I det følgende vil begrebet Ordregiver blive anvendt om de i pkt. I.1 oplistede selskaber. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive.

Læs mere
Ordregiver Sund & Bælt Holding A/S
Annonceret 05-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-06-2019 kl. 10.00
Deadline 04-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262070-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed