Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom 2019/S 107-261255

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan omfatte:

— Strategiske markedsanalyser,

— Rådgivning om markedsføringsstrategi,

— Rådgivning om udbudsstrategi,

— Udarbejdelse af byggeretsvurderinger og grundvurderinger,

— Udarbejdelse af projektspecifikke værdiberegningsmodeller,

— Opsøgende salg.

Ordregiver tilsigter at indgå parallelle rammeaftaler med op til 3 tilbudsgivere. Tildeling af kontrakter på grundlag af rammeaftalen sker ved direkte tildeling. Den direkte tildeling vil ske på baggrund af en vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de i pkt. II.2.5 anførte underkriterier og i forhold til den konkrete opgave.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune
Annonceret 05-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-06-2019 kl. 10.00
Deadline 05-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261255-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse