Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2019/S 107-261188

Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen er i forbindelse med et kommende EU-udbud i gang med at afdække markedet for stationære video- og kamerateknologier (vildtkameraer), og dertilhørende software, til demografisk overvågning af den levende bestand af kronvildt. Formålet er, at udvikle metoder og anvendelige forsøgsopstillinger, som fremadrettet kan muliggøre direkte bestandsestimater ved at se på levende dyr (i modsætning til eksempelvis tandsnitsmetoden, der baseres på døde/nedlagte dyr). Miljøstyrelsen ønsker grundlæggende at udbyde et pilotforsøg på området.

Miljøstyrelsen ønsker tillige at få et indblik i markedet for verificering af aldersbestemmelse af kronhjorte med afsæt i aflejringer i den dentale cement i blivende tænder (årringe i tandsnit) fra døde dyr. Miljøstyrelsen ønsker grundlæggende at udbyde et forsøg, der skal verificere eller falsificere en hypotese om, at metoden som i dag anvendes i udlandet er anvendelig til aldersbestemmelse af hjorte på den frie vildtbane under danske forhold.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261188-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse