Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udstyr til anæstesi og genoplivning 2019/S 189-459071

Kort beskrivelse

Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service og uddannelse af personale.

Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten af de udbudte delkontrakter, mens der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandør pr. delkontrakt på de resterende udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne for yderligere information.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline 31-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459071-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (18-09-2019)

Udstyr til anæstesi og genoplivning 2019/S 180-438037

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438037-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale.

Der agtes indgået rammeaftale med én leverandør pr. delkontrakt på hovedparten af de udbudte delkontrakter, mens der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandør pr. delkontrakt på resten af udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline 18-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438037-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (07-06-2019)

Udstyr til anæstesi og genoplivning 2019/S 109-265486

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265486-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog for udbuddet af anæstesiprodukter, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse anæstesiprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til Udbudsbilag 2 - Kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til Udbudsbilag 3 - Fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Kontraktbilag 5 Handels- og Leveringsbetingelser.

Hvis ovenstående udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om anæstesiprodukter, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er mandag d. 24.6.2019.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265486-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Forhåndsmeddelelse (04-06-2019)

Udstyr til anæstesi og genoplivning 2019/S 106-258081

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258081-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog for udbuddet af anæstesiprodukter, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse anæstesiprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til Udbudsbilag 2 - Kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til Udbudsbilag 3 - Fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Kontraktbilag 5 Handels- og Leveringsbetingelser.

Hvis ovenstående udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om anæstesiprodukter, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er mandag d. 24.6.2019.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258081-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse