Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hotel — møde- og konferencetjenester 2019/S 105-257142

Kort beskrivelse

Formålet med nærværende Rammeaftale samt tilhørende bilag (herefter samlet benævnt Rammeaftalen) er at indgå en supplerende rammeaftale på konferencesteder der kan benyttes på lige fod med Statens rammeaftale på konferencefaciliteter. Rammeaftalen har særligt fokus på at sikre egnede faciliteter til afholdelse af særligt større kurser og konferencer i Aarhus C (delaftale 1 og 2) og omkringliggende kommuner (delaftale 3), men også muligheden for at afholde mindre møder, kurser og konferencer.

Tilbudsgiver kan alene byde på én delaftale med det samme konferencested.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Universitet
Annonceret 03-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-06-2019 kl. 10.00
Deadline 23-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257142-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Østjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter