Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 105-256379

Kort beskrivelse

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

Læs mere
Ordregiver SMOKA I/S
Annonceret 03-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-06-2019 kl. 10.00
Deadline 28-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256379-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse