Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2019/S 105-256087

Kort beskrivelse

KAB ønsker på vegne af de i bilag 0 til rammeaftalen anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri med 5 rådgivere. Projekterne kan forekomme i både almene boliger såvel som i byggeri og anlæg i øvrigt, som kan administreres af et alment forretningsførerselskab. De 5 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive, forstået på den måde at den enkelte boligorganisation/boligafdeling har mulighed for - uden anvendelse af nærværende parallelle rammeaftaler - at indgå aftaler om totalrådgivning på baggrund af traditionelle udbud af konkrete projekter. KAB vil, på vegne af de anførte boligorganisationer, i løbet af den kommende tid udbyde yderligere 4 parallelle rammeaftaler om andre områder inden for teknisk rådgivning. Nærværende rammeaftale vedrører således kun parallelle rammeaftaler om nybyggeri, jf. ovenfor. Der er intet til hinder for, at samme rådgiverfirma deltager i alle 5 udbud.

Læs mere
Ordregiver KAB
Annonceret 03-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-06-2019 kl. 10.00
Deadline 01-07-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256087-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse