Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring 2019/S 164-403579

Kort beskrivelse

Danmarks Statistik (ordregiver) ønsker med nærværende udbud at udbyde kontrakt om levering af konsulentbistand til fastsættelse af dansk baseline for FN’s 17 verdensmål. FN’s indikatorer til verdensmålene er internationale, og flere er umiddelbart ikke egnede som indikator i en national/dansk kontekst. Den udbudte kontrakt omfatter således i hovedtræk fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen i Danmark – kaldet ”baseline” - indenfor de 17 globale verdensmål i en skriftlig rapport. Projektet har arbejdstitlen ”Dansk baseline for Verdensmålene”.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Statistik
Deadline 26-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403579-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (05-07-2019)

Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring 2019/S 128-313288

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313288-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Danmarks Statistik (ordregiver) ønsker med nærværende udbud at udbyde kontrakt om levering af konsulentbistand til fastsættelse af dansk baseline for FN’s 17 verdensmål. FN’s indikatorer til verdensmålene er internationale, og flere er umiddelbart ikke egnede som indikator i en national/dansk kontekst. Den udbudte kontrakt omfatter således i hovedtræk fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen i Danmark – kaldet ”baseline” - indenfor de 17 globale verdensmål i en skriftlig rapport. Projektet har arbejdstitlen ”Dansk baseline for Verdensmålene”.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Statistik
Deadline 26-08-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313288-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (03-06-2019)

Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2019/S 105-255877

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255877-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Danmarks Statistik forventer ultimo juni 2019 at udbyde en kontrakt om konsulentbistand til fastsættelse af dansk ”baseline” for verdensmål. Opgaven omfatter i hovedtræk fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen – kaldet ”baseline” - indenfor de overordnede 17 globale verdensmål. De supplerende indikatorer skal belyse målsætningen om en bæredygtig samfundsudvikling ud fra et dansk perspektiv. Opgaven som udbydes vil herefter blive omtalt under arbejdstitlen: ”Dansk baseline for Verdensmålene”.

Fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen skal ske med en omfattende medvirken og inddragelse af civilsamfundsorganisationer f.eks. NGO'er, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter mv. Det bliver leverandørens opgave sikre den bredest mulige involvering.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Statistik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255877-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse