Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2019/S 105-255877

Kort beskrivelse

Danmarks Statistik forventer ultimo juni 2019 at udbyde en kontrakt om konsulentbistand til fastsættelse af dansk ”baseline” for verdensmål. Opgaven omfatter i hovedtræk fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen – kaldet ”baseline” - indenfor de overordnede 17 globale verdensmål. De supplerende indikatorer skal belyse målsætningen om en bæredygtig samfundsudvikling ud fra et dansk perspektiv. Opgaven som udbydes vil herefter blive omtalt under arbejdstitlen: ”Dansk baseline for Verdensmålene”.

Fastlæggelse af supplerende indikatorer og etablering af grundlag for måling af udviklingen skal ske med en omfattende medvirken og inddragelse af civilsamfundsorganisationer f.eks. NGO'er, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter mv. Det bliver leverandørens opgave sikre den bredest mulige involvering.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Statistik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255877-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse