Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Virksomhed i forbindelse med dyr 2019/S 105-255834

Kort beskrivelse

Ordregiver informerer her om, at der agtes indgået indkøbsaftale med firmaet Scanbur f.s.v.a. angår indkøb af reoler til rottebure, rottebure og tilbehør. Ordregiver anvender i forvejen reoler, bure og tilhør fra leverandøren og har desuden etableret udsugningssystemer, til understøttelse af Scanburs løsning. Indkøbet skal ses med fokus på, at Ordregiver ønsker at minimere de samlede transaktionsomkostninger.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255834-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed