Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 105-254413

Kort beskrivelse

Dette udbud omfatter etablering af Bygade og Promenade på strækningen fra Ejbygade i vest til Vollsmose Allé i øst.

Udbuddet omfatter:

- Rydning af eksisterende fredskov,

- Etablering af bygade inkl. cykelsti, busholdepladser samt hastighedsdæmpende foranstaltninger,

- Etablering af promenade inkl. opsætning og levering af inventar på sydsiden af bygaden (inventar leveres delvist af bygherre),

- Levering og opsætning af belysningsmateriel (armatur til vejbelysning leveres af bygherre),

- Etablering af signalreguleret kryds ved Ejbygade/bygade inkl. Svingbaner (signaludstyr leveres af bygherre),

- Etablering af signalreguleret kryds ved Ejbygade/Gillestedvej inkl. Svingbaner (signaludstyr leveres af bygherre),

- Opsætning af støjskærm foran ældrecenter,

- Afvanding inkl. etablering af regnvandsbassin.

Entreprisen omfatter jord, afvanding, ledninger, ubundne bærelag, asfalt, brolægning, kørebaneafmærkning, afmærkningsmateriel, belysning, beplantning og diverse udstyr og inventar.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Deadline 18-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254413-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse