Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 104-253738

Kort beskrivelse

BG Njalsgade ApS eller ordre (herefter BG) udstykker en grund, Byggefelt F, fra Bryggens Bastion (matr.nr. 170a m.fl., Eksercerpladsen, København), hvorpå BG opfører en ejendom bestående af boliger og en daginstitution (Hovedejendommen). Kommunen har fået tilbud om at købe den ejerlejlighed, som indrettes til daginstitution (herefter ”Ejerlejligheden”). Ejerlejligheden udgør forventet 1 552 m2 m2. Hvis kommunen indgår aftale med sælger om køb af den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til daginstitution af sælger. Den samlede ejendom vil blive opført, uanset om der indgås aftale med kommunen. Omkostningerne til specialindretningen til daginstitution er små, sammenholdt med den samlede pris for grundkøb/køb af ejerlejlighed samt køb af »basisejerlejlighed«, hvor ovenpå det resterende byggeri opføres. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe en byggeret og så selvetablere daginstitutionen på matriklen.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Annonceret 31-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 31-05-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253738-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed