Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet 2019/S 103-248929

Kort beskrivelse

For Region Hovedstaden opføres Nyt Neurorehabiliteringshus, beliggende ved Rigshospitalet Glostrup.

Udbuddet omfatter etablering af byggeplads, nedrivning af eksisterende bygninger, ombygning i eksisterende bygninger og opførelse af nybygning.

Nybygningen har et bruttoetageareal på ca. 24 000 kvm.

Arbejdet udbydes i 6 entrepriser (delkontrakter):

— E01 Byggeplads,

— E02 Råhus,

— E03 Lukning,

— E04 Aptering,

— E05 Installationer,

— E06 Landskab.

Læs mere
Ordregiver Region Hovestaden
Annonceret 29-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 29-05-2019 kl. 10.00
Deadline 28-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248929-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse