Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 102-248251

Kort beskrivelse

Udviklingsselskabet af 1. juni 2015 A/S, c/o AP Ejendomme ApS (sælger), påtænker at opføre et blandet byggeri på dele af matr.nr. 345 Eksercerpladsen, København (Grunden), bestående af 48 almene boliger, institution til Københavns Kommune ("Institutionen"), et begrænset erhvervsmæssigt areal og privatfinansierede ejerlejligheder i et samlet byggeri. De 48 almene boliger opføres som én ejerlejlighed. Fsb har fået tilbud om at købe ejerlejligheden som nøglefærdige almene boliger. Det er en nødvendig forudsætning for realisering af projektet, herunder af opførelsen af de almene boliger, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem Parterne. Hvis fsb indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejendom, vil den blive opført af sælger via ”råhusmodellen”, jf. nærmere herom nedenfor under punkt II.2.4.

Læs mere
Ordregiver fsb, afdeling 103
Annonceret 28-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 28-05-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248251-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed