Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse 2019/S 102-247455

Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen ønsker i perioden september 2019 til december 2020, at overvåge menneskeskabt lavfrekvent undervandsstøjstøj således, at niveauerne samt den rumlige fordeling og tidsmæssige udvikling kan vurderes i det danske farvand. Projektet skal resultere i målinger af den støj der stammer fra skibstrafik, såsom lystfartøjer og små fiskerbåde, som kan forbedre vidensniveauet om omfanget og niveauer af kontinuerlig undervandsstøj i det danske farvand. Herudover ses projektet som et bidrag til det internationale arbejde omhandlende undervandsstøj. Vederlaget for projektet angives som fastpris, som dækker alle omkostninger i forbindelse med projektets udførelse.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 28-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 28-05-2019 kl. 10.00
Deadline 27-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247455-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse