Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 102-247357

Kort beskrivelse

I forbindelse med implementering af de ændrede europæiske affaldsdirektiver har Miljøstyrelsen behov for konsulentbistand til gennemførelse af diverse projekter og opgaver. Opgaverne relaterer sig hovedsagligt til data jf. de europæiske affaldsdirektiver.

Miljøstyrelsen udbyder på denne baggrund Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og bistand til direktivimplementering, der er opdelt i 4 delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 25-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247357-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse