Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb 2019/S 102-247257

Kort beskrivelse

Rammeaftale til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis til teknologiområdet .NET.

De nærmere krav til denne indsats fremgår af rammeaftalen.

Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse og generel rådgivning (nærmere beskrevet i rammeaftlaens bilag A). Konsulenterne skal have kompetencer inden for de efterspurgte opgaver som beskrevet i kravspecifikationen i remmeaftalens bilag B.

Alle opgaverne skal udføres i kundens it-miljø og kan alene ske indenfor de softwaremoduler, der indgår i teknologiområdet jf. Rammeaftlaen bilag A afsnit 3, med mindre andet specifikt fremgår af opgavebeskrivelserne i rammeaftalens bilag A afsnit 2. Rammeaftalens anvendelsesområde omfatter opgaver, der bygger på versioner af nedenstående softwaremoduler og senere frigivne produkter med samme grundlæggende funktionalitet, indenfor teknologiområdet .Net.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Deadline 25-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247257-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse